Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE

Komisioni për Vetëqeverisje Lokale


E-posta:k.samouprava@sobranie.mk

Komisioni ka kryetar, dymbëdhjetë anëtarë dhe zëvendësit e tyre.

Komisioni i shqyrton çështjet lidhur me:

  • vetëqeverisjen lokale; 
  • organizimin territorial të vetëqeverisjes lokale në Republikën e Maqedonisë; 
  • ndjekjen e zhvillimit dhe masat për avancimin e vetëqeverisjes lokale; 
  • ndjekjen e gjendjes së organizimit territorial dhe të standardeve për madhësinë, popullsinë dhe nevojat e vetëqeverisjes lokale; 
  • ndjekjen e sistemit, politikës, masave dhe instrumenteve për realizim më të barabartë të zhvillimit rajonal 
  • vendosjen e bashkëpunimit ndërkombëtar për çështje që kanë të bëjnë me vetëqeverisjen lokale dhe
  • ndjekjen e realizimit dhe shfrytëzimit të mjeteve të dedikuara për zhvillim më të barabartë rajonal
Kryetar: Xhevat Ademi
Zëvendëskryetar:  Hazbi Lika
Anëtarë: 1. Dimitar Stevananxhija
2. Zoran Ilioski
3. Zoran Gjorgjievski
4. Sllagjana Mitovska
5. Risto Mançev
6. Gjoko Kamçev
7. Ramis Merko
8. Bekim Fazliu
9. Ljubica Buralieva
10. Bllagoja Stojanovski 
11. Dufe Kukoski
12. Sasho Pockov
Zëvendësanëtarë: 1. Blagoja Despotoski
2. Nikolla Micevski
3. Marjanço Kollevski
4. Aleksandar Stojkoski
5. Nolla Ismajloska Starova
6. Alim Bilalli
7. Jamin Sinani
8. Gazmend Aliji
9. Çedomir Sazdovski
10. Pançe Orcev
11. Mira Stojçevska 
12. Marjan Daskallovski
 
a

Na ndiqni në:

Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.