Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE

Komisioni për Transport, Lidhje dhe Ekologji


E-posta: k-transpor@sobranie.mk

Komisioni ka kryetar, dhjetë anëtarë dhe zëvendësit e tyre.Komisioni i shqyrton çështjet lidhur me:

 • komunikacionin rrugor, hekurudhor, të lumenjve, të liqeneve, ajror, postar-telegrafik, telefonik dhe radio-komunikacionin;  
 • teleferikët dhe ski-liftet; 
 • sistemet e telekomunikacioneve dhe sistemin e radiodifuzionit; 
 • ndërtimin e objekteve investuese në sferën e transportit dhe telekomunikimeve; 
 • planifikimin hapësinor dhe urbanistik; 
 • rregullimin e tokës ndërtimore; 
 • ekonomizimin banesor dhe komunal; 
 • mbrojtjen dhe përparimin e mjedisit jetësor, natyrës, ajrit, tokës dhe ujërave nga ndotja; 
 • sigurimin e kushteve për mjedis të shëndetshëm jetësor; 
 • pengimin e zhurmës së dëmshme; 
 • mbrojtjen nga rrezatimi jonizues dhe veprimet tjera të dëmshme për jetën dhe shëndetin e njerëzve dhe masat e veçanta të sigurisë gjatë përdorimit të energjisë nukleare dhe 
 • vendosjen e bashkëpunimit ndërkombëtar për çështje që kanë të bëjnë me transportin, lidhjet, urbanizmin dhe ekologjinë dhe
 • çështjet tjera që kanë të bëjnë me transportin, lidhjet, urbanizmin dhe ekologjinë.
Kryetar: Rexhail Ismaili 
Zëvendëskryetar:  Ramis Merko
Anëtarë: 1. Liljana Zaturoska
2. Sllave Goshev
3. Amdi Bajrami
4. Stojan Millanov
5. Fatmir Imeroski
6. Ejup Rustemi 
7. Gazmend Aliji
8. Dufe Kukoski
9. Tomisllav Tuntev 
10. Lubisha Nikoliq 
Zëvendësanëtarë:   1. Bllagoja Despotoski 
2. Liljana Popovska
3. Sllagjana Mitovska
4. Dragan Danev
5. Risto Mançev
6. Musa Ibraimi
7. Meral Uzeiri Ferati
8. Ljubica Buralieva
9. Bllagoja Stojanovski
10. Hari Lokvenec  
 
a

Na ndiqni në:

Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.