Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE

KOMISIONI PËR SHËNDETËSI


E-posta: k-zdravstvo@sobranie.mk 

Komisioni ka kryetar, dhjetë anëtarë dhe zëvendësit e tyre.Komisioni i shqyrton çështjet lidhur me:

  • mbrojtjen shëndetësore të popullsisë; sigurimin shëndetësor; 
  • mbrojtjen e popullsisë nga sëmundjet ngjitëse, nga ndikimi i dëmshëm i gazrave, rrezatimi jonizues dhe zhurma, ndotjen e ajrit, ujit, tokës dhe prodhimeve shtazore; 
  • mbrojtjen nga sëmundjet e varësisë dhe nga SIDA;  
  • gjendjen higjiene-epidemike; 
  • prodhimtarinë, qarkullimin dhe furnizimin me barna, mjetet ndihmëse mjekuese dhe mjetet ndihmëse medicionale, pajisjet medicionale, institutet dhe materialet sanitare, helmet dhe drogat dehëse; 
  • mbikëqyrjen sanitare dhe shëndetësore
  • vendosjen e bashkëpunimit ndërkombëtar për çështje që kanë të bëjnë me shëndetësinë dhe
  • çështjet tjera që kanë të bëjnë me shëndetësinë.
Kryetar Jagoda Shahpaska
Zëvendëskryetar:  Alen Georgiev
Anëtarë: 1. Zoran Gjorgjievski
2. Momçillo Avramoski
3. Vesna Pemova
4. Sasho Vasilevski
5. Aleksandar Stojkoski
6. Jamin Sinani
7. Mirsada Emini-Asani
8. Meral Uzeiri-Ferati
9. Biljana Nasteska
10. Julijana Siljanovska 
Zëvendësanëtarë:  1. Sonja Talevska
2. Dragan Cuklev
3. Amdi Bajram
4. Andon Çibishev 
5. Bllagorodna Bojaxhieva
6. Artan Grubi
7. Shpresa Hadri
8. Gazmend Aliji
9. Ljubica Buralieva
10. Marjanço Nikollov
 
a

Na ndiqni në:

Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.