Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE

KOMISIONI PËR PUNË DHE POLITIKË SOCIALE


E-posta: k-trud@sobranie.mk

Komisioni ka kryetar, dymbëdhjetë anëtarë dhe zëvendësit e tyre.Komisioni i shqyrton çështjet lidhur me:

 • marrëdhëniet e punës dhe mbrojtjen e punëtorëve në punë; të drejtën e grevës; 
 • punësimin dhe të drejtat në rast të papunësisë; 
 • mbrojtjen e gruas në punë dhe mbrojtjen e amësisë; 
 • rrogat dhe standardin jetësor; 
 • politikën sociale dhe sigurimin social të qytetarëve; 
 • sistemin, organizimin, zhvillimin dhe avancimin e mbrojtjes sociale dhe mbrojtjes së fëmijëve; 
 • politikën populiste, martesën dhe familjen; 
 • sistemin e sigurimit pensional dhe invalidor; 
 • mbrojtjen luftarake-invalidore dhe mbrojtjen e invalidëve të luftës dhe personave të përndjekur dhe të burgosur për idetë e vetëqenësisë së popullit maqedonas dhe shtetësisë e tij 
 • vendosjen e bashkëpunimit ndërkombëtar për çështje që janë me karakter kushtetues dhe
 • çështjet tjera që kanë të bëjnë me punën dhe politikën sociale
Kryetar: Jovan Mitreski
Zëvendëskryetar: Sonja Mirakovska
Anëtarë: 1. Bllagoja Despotoski
  2. Sllagjana Mitovska
3. Sonja Talevska
4. Aleksandar Stojkoski
5. Bllagorodna Bojaxhieva
6. Marija Angellova
7. Selvije Saliju
8. Mirsada Emini-Asani
9. Gazmend Aliji
10. Marjanço Nikollov
11. Julijana Siljanovska 
12. Jagoda Shahpaska 
Zëvendësanëtarë:  1. Dragan Cuklev
2. Vesna Pemova
3. Suzana Sekullovska
4. Vesna Damçevska-Ilievska
5. Bllagica Llashovska
6. Alim Bilalli
7. Ejup Rustemi
8. Zulfi Adili
9. Orhan Ibraimi
10. Solza Gërçeva
11. Marjan Daskallovski
12. Alen Georgiev
 
a

Na ndiqni në:

Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.