Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE

KOMISIONI PËR MBIKËQYRJEN E ZBATIMIT TË MASËS SË VEÇANTË HETUESE - NDJEKJA E KOMUNIKIMEVE NGA MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME, DREJTORIA E POLICISË FINANCIARE, DREJTORIA DOGANORE DHE MINISTRIA E MBROTJES

k.namerkizaslednakomunod@sobranie.mk

Komisioni ka kryetar, katër anëtarë, zëvendëskryetar dhe katër zëvendësanëtarë.

Komisioni i shqyrton çështjet lidhur me:

  • kryerjen e mbikëqyrjes të zbatimit të masës së veçantë hetuese- ndjekje e komunikimeve nga ana e Ministrisë  së Punëve të Brendshme, Drejtoria e Policisë Financiare, Drejtoria Doganore dhe Ministria e Mbrojtjes; 
  • ligjshmërinë në zbatimin e masës së veçantë hetuese- ndjekje e komunikimeve nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme, Drejtoria e Policisë Financiare, Drejtoria Doganore dhe Ministria e Mbrojtjes nga aspekti i harmonizimit të tyre me Ligjin për ndjekje të komunikimeve dhe 
  • vendosjen e bashkëpunimit ndërkombëtar për çështjet që kanë të bëjnë me mbikëqyrjen e tillë 
  • çështjet tjera që kanë të bëjnë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, Drejtorinë e Policisë Financiare, Drejtorinë Doganore dhe Ministrinë e Mbrojtjes në lidhje me masën e veçantë hetuese- ndjekje të komunikimeve.

Komisioni paraqet raport vjetor deri te Kuvendi i Republikës së Maqedonisë në afat prej dy muajve pas përfundimit të vitit vijues, për mbikëqyrjen e kryer mbi ligjshmërinë e zbatimit të masës së veçanta hetuese- ndjekje  e komunikimeve nga ana e Ministrisë  së Punëve të Brendshme, Drejtoria e Policisë Financiare, Drejtoria Doganore dhe Ministria e Mbrojtjes.

Kryetar: Goran Misovski
Zëvendëskryetar: Vasko Kovaçevski  
Anëtarë: 1. Pavle Sazdov
2. Talat Xhaferi
3. Ernad Fejzulla
4. Solza Gërçeva
Zëvendësanëtarë: 1. Marjanço Kolevski
2. Ejup Rustemi
3. Imer Aliu
4. Roza Topuzova-Karevska


 
a

Na ndiqni në:

Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.