Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE

KOMISIONI PËR KULTURË


E-posta: 
k-kultura@sobranie.mk 

Komisioni ka kryetar, dhjetë anëtarë dhe zëvendësit e tyre.Komisioni i shqyrton çështjet lidhur me:

 • organizimin, zhvillimin dhe përparimin e kulturës; 
 • mbrojtjen e trashëgimisë natyrore dhe kulturore në Republikën e Maqedonisë; pasurimin e krijimtarisë historike dhe artistike; 
 • afirmimin dhe mbrojtjen e vlerave të larta kulturore; 
 • afirmimin dhe mbrojtjen e autorit dhe të drejtës së autorit; donacionet dhe sponzorimet; 
 • veprimtaritë për mbrojtjen dhe shfrytëzimin e pasurisë kulturore të tundshme dhe të patundshme;
 • veprimtarinë botuese dhe bibliotekën; 
 • shënimin përkujtimor dhe mbrojtjen e përmendoreve të kulturës; 
 • përdorimin dhe mbrojtjen e gjuhës maqedonase; 
 • informimin, veprimtaritë kulturore dhe veprimtaritë tjera për shkak të shprehjes së identitetit dhe veçantitë e bashkësive; 
 • përcaktimin e përvjetorëve të ngjarjeve dhe personaliteteve me rëndësi të posaçme për zhvillimin shtetëror juridik të Republikës, afirmimin e trashëgimisë kulturore dhe historike dhe ruajtjen e vlerave të përgjithshme civilizuese; 
 • mënyrën dhe format e shënimit të personaliteteve dhe ngjarjeve të rëndësishme;
 • aktivitetet e këshillave të veçantë të formuar për shënime të veçanta 
 • vendosjen e bashkëpunimit ndërkombëtar për çështje që kanë të bëjnë me kulturën
 • çështjet tjera që kanë të bëjnë me kulturën dhe shënimin e përvjetorëve të personaliteteve dhe të ngjarjeve të rëndësishme.
Kryetar: Magdalena Manaskova 
Zëvendëskryetar:  Ane Llashkovska
Anëtarë: 1. Momçillo Avramoski
2. Mirjana Haxhievska
3. Suzana Sekullovska
4. Vesna Damçevska-Ilievska
5. Hazbi Lika
6. Zulfi Adili
7. Orhan Ibrahimi 
8. Roza Topuzova-Karevska
9. Ljubica Buralieva
10. Sofija Kunovska 
Zëvendësanëtarë:   1. Liljana Zaturoska
2. Sllave Goshev
3. Risto Mançev
4. Nolla Ismajllovska Starova 
5. Rafis Aliti 
6. Mirvan Xhemaili 
7. Meral Uzeiri-Ferati 
8. Stefan Bogoev 
9. Sonja Mirakovska
10. Lidija Dimova 
 
a

Na ndiqni në:

Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.