Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE

Komisioni për Financim dhe Buxhet


E-posta: k-finan@sobranie.mk

Komisioni ka kryetar, dymbëdhjetë anëtarë dhe zëvendësit e tyre.Komisioni i shqyrton çështjet lidhur me:

 • sistemin e financimit;
 • Buxhetin e Republikës;
 • tatimet, taksat, kontributet dhe të dhënat tjera publike të qytetarëve dhe personave juridik;
 • sistemin doganor;
 • sistemin monetar-kreditor, bankar dhe devizor;
 • qarkullimin e pagesave dhe revizionin;
 • huat dhe kreditë; 
 • furnizimet publike; 
 • sistemin e sigurimit;pronësinë dhe raportet tjera pronësore-juridike; 
 • rezervat e mallrave; 
 • lojërat e fatit 
 • vendosjen e bashkëpunimit ndërkombëtar për çështje që kanë të bëjnë me financat dhe buxhetin dhe 
 • çështjet tjera që kanë të bëjnë me financimin. 
Kryetar: Marjanço Nikollov
Zëvendëskryetar: Mile Andonov 
Anëtarë: 1. Krsto Mukoski
2. Dragan Cuklev
3. Liljana Kuzmanovska
4. Vlladanka Aviroviq
5. Vasil Pishev
6. Gjorgji Koxhabashiev
7. Nikolla Micevski
8. Talat Xhaferi
9. Kaltrina Azizi
10. Imer Aliu
11. Goran Milevski
12. Stojko Paunovski 
Zëvendësanëtarë: 1. Ilija Dimoski
2. Svetllana Karapetrova
3. Vesna Pemova
4. Sasho Aqimoski
5. Daniella RangelLova
6. Vasko Naumovski
7. Jasminka Damçeska
8. Vjollca Mehmeti Nuredini
9. Rexhail Ismaili
10. Bekim Fazliu
11. Jovan Mitreski
12. Vasko Kovaçevski 
 
a

Na ndiqni në:

Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.