Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE

Komisioni për Çështje Kushtetuese


E-posta: k-ustav@sobranie.mk

Komisioni ka kryetar, gjashtëmbëdhjetë anëtarë dhe zëvendësit e tyre.

Komisioni i shqyrton çështjet lidhur me:

  • zbatimin e Kushtetutës; 
  • propozimet për ndryshimin dhe plotësimin e Kushtetutës; 
  • çështjet e parimore të karakterit kushtetues në lidhje me miratimin dhe ekzekutimin e ligjeve dhe dispozitave dhe akteve tjera
  • vendosjen e bashkëpunimit ndërkombëtar për çështje që janë me karakter kushtetues dhe
  • çështjet tjera të karakterit kushtetues.
Kryetar: Trajko Veljanoski
Zëvendëskryetar: Aleksandar Nikolloski
Anëtarë: 1. Vlladimir Gjorçev
2. Ivan Stoilkoviq
3. Pavle Trajanov
4. Avdija Pepiq
5. Stojan Millanov
6. Svetllana Jakimovska
7. Andon Çibishev
8. Xhevat Ademi
9. Rafis Aliti
10. Hazbi Lika
11. Imer Aliu
12. Renata Deskoska
13. Marjan Daskallovski
14. Enes Ibrahim
15. Lubomir Josifovski
16. Alen Georgiev
Zëvendësanëtarë: 1. Emil Dimitriev
2. Zoran Ilioski
3. Dimitar Stevananxhija
4. Liljana Kuzmanovska
5. Dajanço Eftimov
6. Amdi Bajram
7. Jasminka Damçeska
8. Vjollca Mehmeti Nuredini
9. Mirvan Xhemaili
10. Talat Xhaferi
11. Bekim Fazliu 
12. Goran Misovski
13. Mileva Gorgieva
14. Biljana Nasteska
15. Betian Kitev 
16. Mile Andonov
 
a

Na ndiqni në:

Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.