Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE

Komisioni për Bujqësi, Pylltari dhe Ekonomi të Ujërave


E-posta: kzemjod@sobranie.mk

Komisioni ka kryetar, dhjetë anëtarë dhe zëvendësit e tyre.Komisioni i shqyrton çështjet lidhur me:

 • tokën bujqësore, kullotat dhe pasuritë tjera natyrore dhe fuqitë natyrore; 
 • arondacionin, komasacionin dhe melioracionin; 
 • blegtorinë, bujqësinë, pemëtarinë dhe vreshtarinë; 
 • gjuetinë dhe peshkatarinë;
 • botën bimore dhe shtazore;
 • shëndetësinë veterinere dhe mbrojtjen e bimëve; 
 • matjen dhe kadastrën e tokës; 
 • përdorimin dhe shfrytëzimin e ujërave dhe lejimin e regjimit të ujërave; 
 • sistemet hidromeliorative dhe çështjet hidrometereoligjike
 • vendosjen e bashkëpunimit ndërkombëtar për çështje që kanë të bëjnë me bujqësinë, pylltarinë dhe ekonominë e ujërave dhe 
 • çështjet tjera që kanë të bëjnë me bujqësinë, pylltarinë dhe ekonominë e ujërave
Kryetar: Pançe Orcev
Zëvendëskryetar: Sasho Pockov
Anëtarë: 1. Dajanço Eftimov
2. Lupço Dimovski
3. Olga Najdenovska
4. Nikolla Micevski
5. Risto Mançev
6. Rexhail Ismaili 
7. Mirvan Xhemaili 
8. Orhan Ibrahimi
9. Mileva Gorgieva
10. Mira Stojçevska 
Zëvendësanëtarë:   1. Zoran Gjorgjievski
2. Marjanço Kolevski 
3. Sonja Talevska 
4. Gjoko Kamçev 
5. Gjorgji Koxhabashiev
6. Zulfi Adili 
7. Nora Aliti
8. Gazmend Aliji 
9. Goran Sugareski 
10. Mile Andonov
 
a

Na ndiqni në:

Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.