Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE

KOMISIONI PËR ARSIM, SHKENCË DHE SPORT


 E-posta: kobranau@sobranie.mk 

Komisioni ka kryetar, dymbëdhjetë anëtarë dhe zëvendësit e tyre.

Komisioni i shqyrton çështjet lidhur me:

 • sistemin dhe organizimin e edukimit dhe arsimimit parashkollor, arsimimin fillor, të mesëm dhe të lartë; 
 • të drejtën e mësimit në gjuhët e bashkësive në sferën e edukimit dhe arsimimit; 
 • sistemin dhe organizimin e veprimtarisë hulumtuese-shkencore; 
 • krijimin, zbatimin dhe vlerësimin e shpikjeve, patentave dhe aktiviteteve tjera inventive që dalin nga krijimtaria shkencore, artistike ose lloji tjetër i krijimtarisë intelektuale; 
 • informatikën, zhvillimin shkencor dhe teknologjik dhe kulturën teknike; 
 • organizimin, zhvillimin dhe funksionimin e sistemit informativ në Republikë; 
 • arsimimin e të rinjve, standardin shkollor dhe studentor; 
 • nxitjen e krijimtarisë intelektuale, kulturore dhe shkencore të të rinjve; 
 • edukimin për mbrojtjen preventive të të rinjve nga sëmundjet e varësisë dhe nga SIDA; 
 • zhvillimin dhe avancimin e kulturës fizike; 
 • zhvillimin e sportit kulmor 
 • vendosjen e bashkëpunimit ndërkombëtar për çështje që kanë të bëjnë me arsimin, shkencën, të rinjtë dhe sportin dhe
 • çështjet tjera që kanë të bëjnë me arsimimin, shkencën, të rinjtë dhe sportin.
Kryetar: Olga Najdenovska 
Zëvendëskryetar:  Marija Angellova
Anëtarë: 1. Svetllana Karapetrova
2. Dimitar Stevananxhija
3. Bllagica Llasovska
4. Vesna Damçevska-Ilievska
5. Dragan Danev 
6. Ejup Rustemi 
7. Ramis Merko
8. Orhan Ibrahimi 
9. Çedomir Sazdovski
10. Solza Gërçeva
11. Lubisha Nikoliq 
12. Mileva Gorgieva
Zëvendësanëtarë:   1. Mirjana Haxhievska
2. Avdija Pepiq
3. Suzana Sekullovska
4. Trajço Dimkov
5. Sllagjana Mitovska
6. Xhevat Ademi
7. Ermira Mehmeti
8. Gazmend Aliji
9. Roza Topuzova-Karevska
10. Goran Milevski
11. Renata Deskoska
12. Jovan Mitreski    
 
a

Na ndiqni në:

Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.