Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE

Komisioni Juridiko-Ligjvënës


E-posta: zpk@sobranie.mk

Komisioni ka kryetar, dymbëdhjetë anëtarë dhe zëvendësit e tyre.Komisioni i shqyrton çështjet lidhur me:

  • harmonizimin e ligjeve dhe akteve tjera me kushtetutën dhe sistemin juridik, si dhe përpunimin e tyre juridiko-teknik; 
  • kërkesat për dhënien e interpretimit autentik dhe përgatitjen e propozimeve të interpretimit autentik të ligjeve; 
  • përcaktimin e tekstit të spastruar të ligjeve dhe akteve tjera nëse me ligj, përkatësisht me akt tjetër është i autorizuar; 
  • dhënien e korrigjimeve të gabimeve në tekstin e shpallur të ligjit ose aktit tjetër, në bazë të tekstit burimor të ligjit të miratuar ose aktit tjetër të Kuvendit dhe korrigjimeve të gabimeve të teksteve të ligjeve dhe të akteve tjera
  • vendosjen e bashkëpunimit ndërkombëtar për çështje që kanë të bëjnë me veprimtarinë legjislative dhe sistemet juridike dhe 
  • çështje të tjera që kanë të bëjnë me veprimtarinë ligjvënëse dhe ndërtimin e sistemit juridik në Republikë.

 

Kryetar: Svetllana Jakimovska
Zëvendëskryetar:  Sllave Goshev
Anëtarë: 1. Dimitar Stevananxhija
2. Vesna Pemova
3. Svetllana Karapetrova
4. Bllagica Llasovska
5. Gjorgji Koxhabashiev
6. Andon Çibishev
7. Ermira Mehmeti
8. Ramis Merko
9. Bekim Fazliu
10. Sonja Mirakovska
11. Marjan Daskallovski
12. Goran Sugareski 
Zëvendësanëtarë: 1. Ilija Dimovski
2. Jasminka Damçeska
3. Fatmir Imeroski
4. Ane Llashkoska
5. Vlladanka Aviroviq
6. Nada Cipusheva
7. Talat Xhaferi
8. Xhevat Ademi
9. Orhan Ibraimi
10. Lubisha Nikoliq 
11. Dufe Kukoski
12. Enes Ibrahim
 
a

Na ndiqni në:

Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.