СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


KOMISIONI PËR VETËQEVERISJE LOKALE


E-posta:

Komisioni ka kryetar, dymbëdhjetë anëtarë dhe zëvendësit e tyre.

Komisioni i shqyrton çështjet lidhur me: 

  • vetëqeverisjen lokale; 
  • organizimin territorial të vetëqeverisjes lokale në Republikën e Maqedonisë; 
  • ndjekjen e zhvillimit dhe masat për avancimin e vetëqeverisjes lokale; 
  • ndjekjen e gjendjes së organizimit territorial dhe të standardeve për madhësinë, popullsinë dhe nevojat e vetëqeverisjes lokale; 
  • ndjekjen e sistemit, politikës, masave dhe instrumenteve për realizim më të barabartë të zhvillimit rajonal dhe 
  • ndjekjen e realizimit dhe shfrytëzimit të mjeteve të dedikuara për zhvillim më të barabartë rajonal. 

                                     Kryetar: XHEVAT ADEMI

                   Zëvendëskryetar: REXHAIL ISMAILI

                                    Anëtarë:  VASIL PISHEV
                                                       VASKO PASHOVSKI 
                                                       VASKO MICEVSKI 
                                                       CENA MATEVSKA-DUZA
                                                       BETI KUZMANOVSKA 
                                                       TONI TRAJANOVSKI 
                                                       SVETLLANA MAZGALLOSKA-VUÇETIQ
                                                       PANÇE ORCEV
                                                       SAMKA IBRAIMOSKI
                                                       REJHAN DURMISHI
                                                       IRFAN DEARI 
                                                       BEKIM QOKU

                  Zëvendësanëtarë:  NADA STANÇEVSKA
                                                      MILLE PAÇEMSKI
                                                      LILJANA KUZMANOVSKA
                                                      HARALLAMPIE SHOKAROVSKI 
                                                      DARKO DIMITRIESKI 
                                                      DIME MAXHOVSKI 
                                                      BLLAGOJA STOJANOVSKI
                                                      GOLLUPÇO ANGELLOV
                                                      FIJAT CANOSKI
                                                      DIVNA JOVKOVSKA-EFTIMOVSKA 
                                                      NEXHATI JAKUPI 
                                                      GAZMEND ALIJI

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.