СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


KOMISIONI PËR SISTEM POLITIK DHE MARRËDHËNIE NDËRMJET BASHKËSIVE


E-posta: k-polsis@sobranie.mk

Komisioni ka kryetar, dymbëdhjetë anëtarë dhe zëvendësit e tyre.

Komisioni i shqyrton çështjet lidhur me:

 • funksionimin e sistemit politik; 
 • ndryshimin e kufijve të Republikës; 
 • simbolet shtetërore dhe përdorimin e tyre; 
 • gjyqësinë, avokaturën dhe prokurorinë publike; 
 • amnistinë dhe faljen;
 • lirinë e lëvizjes dhe lirinë e zgjedhjes së vendbanimit; 
 • evidenca amë dhe mbrojtja e të dhënave personale; 
 • emrat personal, letrat e njoftimit dhe dokumentet e udhëtimit; 
 • regjistrimin e popullsisë; 
 • sistemin e informimit publik; 
 • të drejtën e shoqërimit të qytetarëve dhe organizimin politik; 
 • të drejtën e zgjedhjes dhe mënyrën e zgjedhjes së deputetëve, Presidentit të Republikës së Maqedonisë, anëtarëve të këshillave dhe kryetarëve të komunave; 
 • referendumin; 
 • avokatin e popullit; 
 • Kishën ortodokse maqedonase si dhe Bashkësinë fetare islame në Maqedoni, Kishën katolike, Kishën evangjele-metodistike,
 • Bashkësinë e hebrenjve dhe bashkësitë tjera fetare dhe grupet tjera religjioze; 
 • dekoratat, mirënjohjet dhe shpërblimet; 
 • festat e Republikës së Maqedonisë; 
 • organizimin e administratës shtetërore; 
 • të drejtën e përdorimit të gjuhëve dhe alfabeteve të bashkësive; 
 • garantimin e mbrojtjes së identitetit etnik, kulturor, gjuhësor dhe fetar të bashkësive dhe 
 • çështjet tjera që kanë të bëjnë me sistemin politik dhe marrëdhëniet ndërmjet bashkësive.

                                      Kryetar: ILIJA KITANOSKI

                 Zëvendëskryetare: SVETLLANA JAKIMOVSKA


                                      Anëtarë: ILIJA DIMOVSKI 
                                                       SILVANA BONEVA
                                                       ANTONIO MILLOSHOSKI
                                                       QENAN HASIPI
                                                       ALEKSANDAR NIKOLLOSKI
                                                       ANA PAVLLOVSKA – DANEVA
                                                       VESNA BENDEVSKA
                                                       ERDOGAN SARAÇ
                                                       MEVMET XHEMAJLLOSKI
                                                       ERMIRA MEHMETI
                                                       XHEVAT ADEMI  
                                                       ORHAN IBRAIMI

                  Zëvendësanëtarë:  SUZANA ANOVA
                                                      ALEKSANDAR SPASENOVSKI 
                                                      HRISTINA RUNÇEVA
                                                      NADICA TANÇEVA – TULIEVA
                                                      ROMEO TRENOV
                                                      REJHAN DURMISHI
                                                      RADMILLA SHEKERINSKA
                                                      DRAGISHA MILETIQ
                                                      MENDE DINEVSKI 
                                                      NEDIM RAMIZI
                                                      SUZANA SALIU
                                                      GAZMEND ALIJI

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.