СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


KOMISIONI PËR SHËNDETËSI


E-posta: k-zdravstvo@sobranie.mk

Komisioni ka kryetar, dhjetë anëtarë dhe zëvendësit e tyre.

Komisioni i shqyrton çështjet lidhur me:

  • mbrojtjen shëndetësore të popullsisë; 
  • sigurimin shëndetësor; 
  • mbrojtjen e popullsisë nga sëmundjet ngjitëse, nga ndikimi i dëmshëm i gazrave, rrezatimi jonizues dhe zhurma, ndotjen e ajrit, ujit, tokës dhe prodhimeve shtazore; 
  • mbrojtjen nga sëmundjet e varësisë dhe nga SIDA;  
  • gjendjen higjiene-epidemike; 
  • prodhimtarinë, qarkullimin dhe furnizimin me barna, mjetet ndihmëse mjekuese dhe mjetet ndihmëse medicionale, pajisjet medicionale, institutet dhe materialet sanitare, helmet dhe drogat dehëse; 
  • mbikëqyrjen sanitare dhe shëndetësore dhe 
  • çështjet tjera që kanë të bëjnë me shëndetësinë.

                                    Kryetar:  MENDE DINEVSKI

                 Zëvendëskryetare: TANJA TOMIQ

                                    Anëtarë:  MIHAILLO XHOLLONGA
                                                       HARALLAMPIE SHOKAROVSKI
                                                       VESNA PEMOVA
                                                       MILLE PAÇEMSKI
                                                       JORDAN PAÇKOV
                                                       ANDREJ PETROV
                                                       STANKA ANASTASOVA
                                                       BILJANA KAZANXHISKA
                                                       IRFAN DEARI 
                                                       MERALL UZEIRI-FERATI

                   Zëvendësanëtarë:  ROMEO TRENOV
                                                       DRAGAN CUKLLEV
                                                       VELLE GJORGJIEVSKI
                                                        ELENA PAVLLOVA 
                                                        VASKO MICEVSKI
                                                        IVON VELLIÇKOVSKI 
                                                        JULIJETA MARKU
                                                        SVETLLANA MAZGALLOSKA-VUÇETIQ
                                                        SONJA MIRAKOVSKA 
                                                        BEKIM QOKU
                                                       

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.