СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


KOMISIONI PËR POLITIKË TË JASHTME


E-posta: knadvpol@sobranie.mk

Komisioni ka kryetar, dymbëdhjetë anëtarë dhe zëvendësit e tyre.

Komisioni i shqyrton çështjet lidhur me:

 • politikën e jashtme të Republikës së Maqedonisë dhe marrëdhëniet e saj me shtetet e tjera dhe organizatat ndërkombëtare; 
 • politikën me të cilën sigurohet kujdesi i Republikës për pozitën dhe të drejtat e pjesëtarëve të popullit maqedonas me vendet
 • fqinje dhe për mërgimtarët e Maqedonisë, si edhe për të drejtat kulturore, ekonomike dhe sociale të qytetarëve të Republikës jashtë vendit;
 • hyrjen ose daljen nga lidhja ose bashkësia me shtetet tjera; 
 • hyrjen ose daljen nga anëtarësimi i organizatave ndërkombëtare; 
 • nevojën e fillimit të negociatave për lidhjen e marrëveshjeve ndërkombëtare bilaterale ose multilaterale të Republikës së Maqedonisë, përkatësisht për platformat e këtyre negociatave; 
 • ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare; 
 • rregullativën ndërkombëtare nga sfera e të drejtave dhe lirive të njeriut dhe qytetarit dhe dokumentet e organizatave dhe asociacioneve ndërkombëtare; 
 • vendosjen e bashkëpunimit parlamentar të Republikës me shtetet tjera dhe organizatat ndërkombëtare; 
 • vendosjen e bashkëpunimit me komisionet për politikë të jashtme të parlamenteve të shteteve tjera; 
 • iniciativat dhe propozimet për definimin e strategjisë së politikës së jashtme të Republikës së Maqedonisë dhe 
  çështjet tjera që kanë të bëjnë me politikën e jashtme të Republikës së Maqedonisë.

                                      Kryetar: ANTONIO MILLOSHOSKI

                    Zëvendëskryetar: ALEKSANDAR NIKOLLOSKI

                                    Anëtarë:  VLLADIMIR GJORÇEV
                                                       QENAN HASIPI
                                                       MIHAILLO XHOLLONGA
                                                       LILJANA POPOVSKA
                                                       JORDAN PAÇKOV
                                                       IGOR IVANOVSKI
                                                       NATASHA SAOVA-SALLKOVSKA
                                                       MARINELLA MARIÇIQ-TUSHEVA
                                                       SAFET BISHEVAC
                                                       ERMIRA MEHMETI
                                                       DËSHIRA IMERI
                                                       MERAL UZEIRI-FERATI

                   ZëvendësanëtarëPAVLLE SAZDOV
                                                      HARALLAMPIE SHOKAROVSKI
                                                      MILLORAD DODEVSKI
                                                      SILVANA BONEVA
                                                      ALEKSANDAR SPASENOVSKI
                                                      EMILIJAN STANKOVIQ
                                                      ERDOGAN SARAÇ
                                                      GORDAN GEORGIEV
                                                      TANJA TOMIQ
                                                      HAJRULLA MISINI 
                                                      HAJRIJE MISIMI
                                                      BEKIM FAZLIU

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.