СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


KOMISIONI PËR MBROJTJE DHE SIGURI


E-posta: kodbrana@sobranie.mk

Komisioni ka kryetar, dymbëdhjetë anëtarë dhe zëvendësit e tyre.

Komisioni i shqyrton çështjet lidhur me:

 • mbrojtjen e rendit të përcaktuar me Kushtetutë; 
 • realizimin e mbikëqyrjes në domenin e mbrojtjes dhe sigurisë; 
 • mbrojtjen e Republikës dhe mbrojtjen civile; 
 • bashkëpunimin me sistemet kolektive të sigurisë dhe mbrojtjes në të cilat Republika ka qenë e qasur; 
 • integrimin e Republikës në organizatat euroatlantike dhe marrëdhëniet e Republikës me ato organizata; 
 • mbrojtjen e jetës, sigurinë personale dhe pronën e qytetarit të garantuara me Kushtetutë; 
 • prodhimtarinë, qarkullimin, furnizimin, posedimin dhe transportin e armëve, pjesëve për armë dhe municion; 
 • sigurimin e personave dhe objekteve; 
 • nënshtetësinë; 
 • mbajtjen e rendit dhe qetësisë publike; 
 • takimet publike dhe shfaqet publike; 
 • sigurinë e komunikacionit rrugor, ajror, hekurudhor dhe ujor; 
 • mbrojtjen nga fatkeqësitë natyrore dhe epidemitë; 
 • regjistrimin dhe çregjistrimin e vendbanimit dhe vendqëndrimit; 
 • kalimin e kufijve shtetëror dhe lëvizjen dhe qëndrimin në brezin kufitar; 
 • lëvizjen dhe qëndrimin e të huajve; 
 • përcaktimin dhe zgjidhjen e incidenteve kufitare dhe shkelje të tjera të kufijve shtetëror dhe 
 • çështjet tjera që kanë të bëjnë me mbrojtjen dhe sigurinë.

                                      Kryetar: VLLADIMIR GJORÇEV

                    Zëvendëskryetar: TONI TRAJANOVSKI 

                                     Anëtarë:  MILLORAD DODEVSKI
                                                       PAVLLE TRAJANOV
                                                       IVAN STOILLKOVIQ
                                                       VELLE GJORGJIEVSKI 
                                                       MARIA RASHKOVSKA 
                                                       GORAN MINÇEV
                                                       OLIVER SPASOVSKI
                                                       GORAN MISOVSKI
                                                       EMILIJAN STANKOVIQ 
                                                       NEXHATI JAKUPI
                                                       HAJRULLA MISINI
                                                       ORHAN IBRAIMI

                    Zëvendësanëtarë:  ANTONIO MILLOSHOSKI
                                                        DIMITAR STEVANANXHIJA
                                                        NADA CIPUSHEVA
                                                        KOSANA NIKOLLIQ-MAZNEVA
                                                        ILIJA DIMOVSKI 
                                                        GORAN SUGARESKI
                                                        GOLLUPÇO ANGELLOV
                                                        STOJKO PAUNOVSKI
                                                        ANDREJ PETROV
                                                        VJOLLVA MEHMETI-NUREDINI
                                                        IRFAN DEARI
                                                        GAZMEND ALIJI 

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.