СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


KOMISIONI PËR MBIKËQYRJEN E PUNËS SË DREJTORISË PËR SIGURI DHE KUNDËRZBULIM DHE TË AGJENCISË PËR ZBULIM 


E-posta: k-nadzor@sobranie.mk

Komisioni ka kryetar, tetë anëtarë dhe zëvendësit e tyre.

Komisioni i shqyrton çështjet lidhur me:

respektimin e të drejtave dhe lirive, të përcaktuara me Kushtetutë dhe ligje nga ana e Drejtorisë për siguri dhe kundërzbulim dhe Agjencisë për zbulim të qytetarëve, ndërmarrjeve dhe personave tjerë juridik; 
ligjshmërinë në zbatimin e autorizimeve të Drejtorisë për siguri dhe kundërzbulim dhe Agjencisë për zbulim nga aspekti i kapërcimit të autorizimeve, ndërmarrjes së procedurave të paautorizuara, keqpërdorim dhe negativitete të tjera në punën, në kundërshtim me të drejtat e tyre të përcaktuara me ligj; 
metodat dhe mjetet që i shfrytëzojnë Drejtoria për siguri dhe kundërzbulim dhe Agjencia për zbulim nga aspekti i ligjshmërisë dhe respektimit të të drejtave të qytetarëve dhe subjekteve tjera; 
pajisjen materiale, kadrovike dhe teknike të Drejtorisë për siguri dhe kundërzbulim dhe Agjencisë për zbulim dhe 
çështjet tjera që kanë të bëjnë me Drejtorinë për siguri dhe kundërzbulim dhe Agjencinë për zbulim.

                                        Kryetar: GORAN MINÇEV

                      Zëvendëskryetar: IVON VELLIÇKOVSKI 

                                     Anëtarë:  ILIJA KITANOSKI
                                                        SUZANA ANOVA
                                                        TRAJÇO DIMKOV
                                                        SLLAVE GOSHEV
                                                        EMILIJAN STANKOVIQ
                                                        FIJAT CANOSKI
                                                        HAJRULLA MISINI
                                                        IMER ALIU

                    Zëvendësanëtarë: VASKO PASHOVSKI 
                                                       TONI TRAJANOVSKI
                                                       CENA MATEVSKA-DUZA
                                                       DARKO DIMITRIESKI 
                                                       NEXHATI JAKUPI
                                                       JANI MAKRADULI
                                                       MEVMET XHEMAJLLOSKI
                                                       ORHAN IBRAIMI

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.