СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


KOMISIONI PËR FINANCIM DHE BUXHET


E-posta: k-finan@sobranie.mk

Komisioni ka kryetar, dymbëdhjetë anëtarë dhe zëvendësit e tyre.

Komisioni i shqyrton çështjet lidhur me:

 • sistemin e financimit;
 • Buxhetin e Republikës;
 • tatimet, taksat, kontributet dhe të dhënat tjera publike të qytetarëve dhe personave juridik;
 • sistemin doganor;
 • sistemin monetar-kreditor, bankar dhe devizor;
 • qarkullimin e pagesave dhe revizionin;
 • huat dhe kreditë; 
 • furnizimet publike; 
 • sistemin e sigurimit;
 • pronësinë dhe raportet tjera pronësore-juridike; 
 • rezervat e mallrave; 
 • lojërat e fatit dhe 
 • çështjet tjera që kanë të bëjnë me financimin.

                                       Kryetar: MARJANÇO NIKOLLOV

                     Zëvendëskryetar: GORAN MISOVSKI

                                       Anëtarë: LILJANA KUZMANOVSKA
                                                        NADA STANÇEVSKA
                                                        VLLADANKA AVIROVIQ
                                                        GJORGJI KOXHABASHIEV
                                                        BORISLLAV STOJMENOV
                                                        SVETLLANA KARAPETROVA
                                                        MILLE ANDONOV
                                                        STOJKO PAUNOVSKI
                                                        LENÇE NIKOLLOVSKA 
                                                        NEDIM RAMIZI
                                                        JULIJETA MARKU
                                                        IMER ALIU

                     ZëvendësanëtarëDRAGAN CUKLLEV 
                                                        VASIL PISHEV
                                                        ILIJA KITANOSKI 
                                                        DRAGAN NASTESKI
                                                        ROMEO TRENOV 
                                                        NEXHATI JAKUPI  
                                                        REXHAIL ISMAILI
                                                        SAMKA IBRAIMOSKI
                                                        PANÇE ORCEV
                                                        BORÇE STAVROV 
                                                        BEKIM FAZLIU
                                                        NAXHI XHELILI

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.