СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


KOMISIONI PËR ÇËSHTJE TË RREGULLORES, MANDATIT DHE IMUNITETIT


E-posta: k-delovnicki@sobranie.mk

Komisioni ka kryetar, tetë anëtarë dhe zëvendësit e tyre.

Komisioni i shqyrton çështjet lidhur me:

  • zbatimin e Rregullores së Kuvendit dhe të rregulloreve të trupave punues dhe jep mendim për zgjidhjen e çështjeve kontestuese; 
  • iniciativat për ndryshimin e Rregullores së Kuvendit dhe rregulloreve të trupave punues; 
  • propozimin e miratimit, përkatësisht të ndryshimit dhe plotësimit të Rregullores së Kuvendit; 
  • raportet e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve për deputetë nga lista e kandidatëve që janë bërë deputetë për pjesën tjetër të mandatit; 
  • bazat e pushimit dhe marrjes së mandatit të deputetit dhe për këtë Kuvendit i paraqet raport; 
  • imunitetin e deputetëve dhe 
  • çështje të tjera në lidhje me Rregulloren dhe të drejtat e mandatit dhe imunitetit.

                                      Kryetar: ALEKSANDAR NIKOLLOSKI

                  Zëvendëskryetare: NADICA TANÇEVA–TULIEVA

                                     AnëtarëANE LLASHKOSKA
                                                        VLLADIMIR GJORÇEV
                                                        TRAJÇO DIMKOV 
                                                        SAVE MARAÇKOV
                                                        TANJA TOMIQ
                                                        PANÇE ORCEV 
                                                        ERMIRA MEHMETI  
                                                        SADIJE ILJAZI 

                   Zëvendësanëtarë:  QENAN HASIPI
                                                       VASKO PASHOVSKI 
                                                       DIME MAXHOVSKI 
                                                       MEVMET XHEMAJLLOSKI
                                                       STOJKO PAUNOVSKI
                                                       OLIVER SPASOVSKI
                                                       XHEVAT ADEMI
                                                       IMER ALIU

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.