СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


KOMISIONI PËR ÇËSHTJE KUSHTETUESE


E-posta: k-ustav@sobranie.mk

Komisioni ka kryetar, gjashtëmbëdhjetë anëtarë dhe zëvendësit e tyre.

Komisioni i shqyrton çështjet lidhur me:

  • zbatimin e Kushtetutës; 
  • propozimet për ndryshimin dhe plotësimin e Kushtetutës; 
  • çështjet e parimore të karakterit kushtetues në lidhje me miratimin dhe ekzekutimin e ligjeve dhe dispozitave dhe akteve tjera dhe 
  • çështjet tjera të karakterit kushtetues. 
                                                                                        

                                     Kryetar: TRAJKO VELJANOSKI

                   Zëvendëskryetar: ALEKSANDAR SPASENOVSKI

                                     AnëtarëPAVLLE TRAJANOV 
                                                       BLLAGORODNA DULLIQ
                                                       IVAN STOILLKOVIQ 
                                                       MALLISHA STANKOVIQ 
                                                       DARKO DIMITRIESKI 
                                                       NADICA TANÇEVA–TULIEVA 
                                                       CVETANKA IVANOVA 
                                                       TITO PETKOVSKI 
                                                       ANA PAVLLOVSKA–DANEVA 
                                                       IVON VELLIÇKOVSKI 
                                                       DRAGISHA MILETIQ 
                                                       ERDOGAN SARAÇ
                                                       ERMIRA MEHMETI 
                                                       SUZANA SALIU 
                                                       IMER ALIU 
                                                       FLAMURE DEMIRI-KRECI

                  Zëvendësanëtarë:  VLLADIMIR GJORQEV
                                                      LILJANA ZATUROSKA
                                                      GJORGJI KOXHABASHIEV 
                                                      DRAGAN NASTESKI
                                                      BORISLLAV STOJMENOV 
                                                      SILLVANA BONEVA
                                                      PAVLLE SAZDOV
                                                      OLIVER SPASOVSKI
                                                      NATASHA SAOVA-SALLKOVSKA
                                                      ANDREJ PETROV
                                                      SONJA MIRAKOVSKA
                                                      REJHAN DURMISHI
                                                      SAMKA IBRAIMOSKI
                                                      HAJRIJE MISIMI
                                                      XHEVAT ADEMI
                                                      BEKIM FAZLIU

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.