СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


KOMISIONI PËR ÇËSHTJE EKONOMIKE


E-posta: k-ekon@sobranie.mk

Komisioni ka kryetar, dhjetë anëtarë dhe zëvendësit e tyre.

Komisioni i shqyrton çështjet lidhur me:

 • prodhimtarinë dhe tregtinë; 
 • lëndët e para minerale dhe energjetikën; 
 • turizmin, hotelerinë dhe zejtarinë; 
 • punën e tregtisë së jashtme; 
 • investimet e huaja; 
 • transformimin personal; 
 • masat kundër pozitës monopoliste dhe sjelljes monopoliste të tregut; 
 • mbrojtjen e konsumatorëve; 
 • ndërmarrjet publike; 
 • koncesionet; 
 • statistikën dhe 
 • çështjet tjera që kanë të bëjnë me sistemin ekonomik.

                                       Kryetar:  VLLADANKA AVIROVIQ

                  ZëvendëskryetareMALLISHA STANKOVIQ

                                     Anëtarë:  VASIL PISHEV
                                                        NADA STANÇEVSKA
                                                        BORISLLAV STOJMENOV
                                                        DRAGAN CUKLLEV
                                                        MILLE ANDONOV
                                                        STOJKO PAUNOVSKI
                                                        MARJANÇO NIKOLLOV
                                                        NIKOLLÇE ACEVSKI
                                                        JULIJETA MARKU
                                                        GAZMEND ALIJI

                    ëvendësanëtarë:   PANÇE DAMESKI
                                                       MILLORAD DODEVSKI
                                                       AVDIJA PEPIQ
                                                       RISTO MANÇEV
                                                       LENÇE NIKOLLOVSKA
                                                       GORAN MINÇEV
                                                       ERDOGAN SARAÇ
                                                       REXHAIL ISMAILI 
                                                       BEKIM QOKU
                                                       NAXHI XHELILI

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.