Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE


TRUPAT PUNUES TË KUVENDIT

Në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë themelohen trupa të përhershëm punues për shqyrtimin e propozimeve për miratimin e ligjeve, draft-ligjeve, propozim-ligjeve dhe akteve tjera të përgjithshme që i miraton Kuvendi, për ndjekjen e zbatimit të akteve të Kuvendit  si dhe për studimin dhe shqyrtimin e çështjeve tjera nga kompetenca e tij.

Kryetarët, zëvendëskryetarët, anëtarët e trupave punues dhe zëvendësit e tyre zgjedhen nga radha e deputetëve në Kuvend.

Në punën e trupave punues marrin pjesë kryetari dhe anëtarët e trupit punues, ndërsa në rast të pengesës së tyre për prani në mbledhjen e komisionit, caktojnë zëvendës të tyre nga radha e zëvendësanëtarëve të komisionit.

Si trupa të përhershëm punues të Kuvendit themelohen:

 
Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.