Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE


KOMISIONI PËR SISTEM POLITIK DHE MARDHËNIE NDËRMJET BASHKËSIVE

E-posta: k-polsis@sobranie.mk

Komisioni ka kryetar, 12 anëtarë dhe zëvendës të tyre.

Komisioni i shqyrton çështje që kanë të bëjnë me:

 • funksionimin e sistemit politik;
 • ndryshimin e kufijve të Republikës;
 • simbolet shtetërore dhe përdorimin e tyre;
 • gjyqësinë, avokaturën dhe prokurorinë publike;
 • amnistinë dhe faljen;
 •  liria e lëvizjes dhe liria e zgjedhjes të vendbanimit;
 •  evidencën amë dhe mbrojtjen e të dhënave personale;
 • emrat personalë, letërnjoftimet dhe dokumentet e udhëtimet;
 • regjistrimin e popullsisë;
 •  sistemin e informimit publik;
 • të drejtën e bashkimit të qytetarëve dhe organizimin politik;
 • të drejtën e zgjedhjes dhe mënyrën e zgjedhjes së deputetëve, kryetarit të Republikës së Maqedonisë, anëtarëve të këshillave dhe kryetarëve të komunave;
 • referendumin;
 • Avokatin e Popullit;
 • Kishën Ortodokse Maqedonase dhe Bashkësinë Fetare Islame në Maqedoni, Kishën Katolike, Kishën Evangjelike-metodiste, Bashkësinë e Çifutëve dhe bashkësitë fetare dhe grupet tjera religjioze;
 • medaljet, mirënjohjet dhe shpërblimet;
 •  festat e Republikës së Maqedonisë;
 •  organizimin e administratës shtetërore;
 • të drejtën e përdorimit të gjuhëve dhe të alfabeteve të bashkësive;
 • garantimin e mbrojtjes së identitetit etnik, kulturor, gjuhësor dhe fetar të bashkësive, dhe `
 •  çështje të tjera që i përkasin sistemit politik dhe marrëdhënieve ndërmjet bashkësive.

                                          Kryetar :  ZORAN PETRESKI

                    Zëvendës-kryetarit :  ANITA KIPARIZOVSKA KËRSTESKA

   
                                         Anëtarët
: VASKO SHUTAROV
                                                             ILIJA DIMOVSKI
                                                             SILVANA BONEVA
                                                             AVDIJA PEPIQ
                                                             KENAN HASIPI
                                                             ALEKSANDAR SPASENOVSKI
                                                             RAFIZ ALITI
                                                             XHEVAT ADEMI
                                                             VLADO BUÇKOVSKI
                                                             ANDREJ PETROV
                                                             ROZA TOPUZOVA KAREVSKA
                                                             IMER ALIU

                       Zëvendës-anëtarëRISTO STOJANOV
                                                            ALEKSANDAR NIKOLLOSKI
                                                            CENA MATEVSKA
                                                            VIOLETA TASHEVA
                                                            MILE PAÇEMSKI
                                                            CVETAN TRIPUNOVSKI
                                                            TAHIR HANI
                                                            JULIETA MARKU
                                                            TOME ÇINGOVSKI
                                                            EMILIJAN STANKOVIQ
                                                            MENDE DINEVSKI
                                                            BESIM DOGANI

 
a

Na ndiqni në:

Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.