Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE


KOMISIONI PËR PUNË DHE POLITIKË SOCIALE

E-posta: k-trud@sobranie.mk

Komisioni ka kryetar, 12  anëtarë dhe zëvendës të tyre.

Komisioni i shqyrton çështjet që kanë të bëjnë me: 

 •  marrëdhëniet e  punës dhe për mbrojtjen e punëtorëve në punë;
 • të drejtën për grevë;  
 •  punësimin dhe të drejtën në rast të papunësisë;
 •  mbrojtjen e gruas në punë dhe mbrojtjen e amësisë;
 • rrogat dhe standardin jetësor;
 •  politikën sociale dhe sigurimin shëndetësor të qytetarëve;
 •  sistemin, organizimin, zhvillimin dhe përparimi të mbrojtjes sociale dhe mbrojtjen e fëmijëve;
 • politikën  popullatës, martesën dhe familjen; 
 •  sistemin e sigurimit pensional dhe ivalidor;
 • mbrojtjen luftarake-invalidore dhe mbrojtjen e invalidëve të luftës dhe personave të përndjekur dhe të burgosur për idetë të vetëqenies së popullit maqedonas dhe shtetit të tij, dhe
 • çështje tjera që kanë të bëjnë me punën dhe politikën sociale.


 

                                                Kryetar: ILIJA KITANOSKI 

                            Zëvendës-kryetar: ZORAN PETRESKI  

                                             Anëtarë :  SVETLLANA JAKIMOVSKA 
                                                                NIKOLLA KOTEVSKA  
                                                                NADA STANQEVSKA  
                                                                VIOLETA TASHEVA  
                                                                DARKA PETRUSHEVSKA  
                                                                MARIA RASHKOVSKA
                                                                HAJRULLA MISINI   
                                                                VULLNET AMETI   
                                                                VESNA BENDEVSKA 
                                                                RADMILLA SHEKERINSKA JANKOVSKA
                                                                STANKA ANASTASOVA
                                                                BESIM DOGANI  

                          Zëvendës-anëtarë:  OLIVERA TRAJANONOVSKA  
                                                                RISTO STOJANOV
                                                                LILJANA POPOVSKA  
                                                                AMDI BAJRAM   
                                                                VELE GJORGJIEVSKI  
                                                                RAFIZ ALITI  
                                                                TAHIR HANI
                                                                MILE ANDONOV
                                                                JOVAN MANASIJEVSKI
                                                                MENDE DINEVSKI
                                                                IMER ALIU 

 
a

Na ndiqni në:

Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.