Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE


KOMISIONI PËR MUNDËSI TË BARABARTA TË BURRAVE DHE GRAVE

E-posta: kem@sobranie.mk

Komisioni ka kryetar, dhjetë anëtarë dhe zëvendës të tyre.

Komisioni i shqyrton çështjet që kanë të bëjnë me:

  • shqyrtimin e propozim-ligjeve dhe dispozitave të tjera që i miraton Kuvendi nga sfera e punës dhe politikës sociale, arsimit dhe shëndetësisë, familjes dhe kujdesit të fëmijëve, si dhe propozim-ligje dhe dispozita tjera nga aspekti i përfshirjes së gjinive në konceptin e gjinor në to;
  •  shqyrtimin e Propozim-planit nacional për aksion për mundësi të barabarta të burrave dhe grave;
  • përcjelljen e miratimit dhe zbatimit të masave themelore dhe të veçanta  për zbatimin e mundësive të barabartë të grave dhe burrave në të gjitha sferat e sektorit privat dhe publik nëpërmjet raporteve të dorëzuara nga Seksioni për përparimin e barazisë ndërmjet gjinive pranë Ministrisë së Punës dhe Politikë Sociale;
  • përcjelljen e sistemit të masave për mënjanimin e trajtimit të barabartë të burrave dhe grave nëpërmjet raporteve të parashtruara nga Seksioni për përparimin e barazisë ndërmjet gjinive pranë Ministrisë së Punës dhe Politikë Sociale;
  • inicimin e miratimit dhe ndryshimit të ligjeve dhe dispozitave të tjera nga sfera e mundësive të barabarta të burrave dhe grave;
  • nxitjen e bashkëpunimit ndërmjet organeve kompetente që kanë të bëjnë me mundësitë e barabarta të burrave dhe grave;
  • informimin e rregullt të Kuvendit për të gjitha çështjet lidhur me mundësitë e barabarta të burrave dhe grave;
  •  bashkëpunimin me komisionet adekuate dhe me shtetet tjera, dhe 
  •  shqyrtimin e çështjeve të tjera që kanë të bëjnë me mundësitë e barabarta të burrave dhe grave. 


 

                                           Kryetare:  LILJANA POPOVSKA 

                         Zëvendës-kryetar:  KOSANA NIKOLIQ MAZNEVA

                                           Anëtarë:  SONJA CVETKOVSKA
                                                             SONJA GJELLOVA STOJANOVA  
                                                             LILJANA ZATUROSKA
                                                             DANIELA IROTOVA LAZAREVA 
                                                             DARKA PETRUSHEVSKA  
                                                             ZUMRETE JAKUPI  
                                                             JULIETA MARKU   
                                                             STANKA ANASTASOVA 
                                                             SONJA MIRAKOVSKA
                                                             MERAL UZEIRI FERATI 
     
                     Zëvendës-anëtarë:  ANITA KIPAROVSKA KRSTESKA  
                                                            NATASHA JANEVSKA
                                                            VELE GJORGJIEVSKI
                                                            KATERINA DIMESKA  
                                                            JAGOTKA IVANOVSKA  
                                                            VULLNET AMETI  
                                                            FEMI JONUZI   
                                                            MARINELLA TUSHEVA
                                                            ROZA TOPUZOVA KAREVSKA
                                                            SADIJE ILJAZI

 
a

Na ndiqni në:

Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.