Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE


KOMISIONI PËR ÇËSHTJE EVROPIANE

E-posta: kep@sobranie.mk

Komisioni ka kryetar, 12 anëtarë dhe zëvendës të tyre.

Komisioni i shqyrton çështjet që kanë të bëjnë me:

  • përcjelljen e zbatimit të Strategjisë nacionale për integrimin e Republikës së Maqedonisë në Unionin Evropian dhe e njofton rregullisht Kuvendin për zbatimin e saj;
  •  përcjelljen e plotësimit  të obligimeve që dalin nga marrëveshjet ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe Unionit Evropian dhe realizimin e programeve e të akteve të tjera të institucioneve të Unionit Evropian, duke i përfshirë edhe programet për ndihmë financiare;
  • përcjelljen dhe nxitjen e procesit të harmonizimit të legjislacionit të Republikës së Maqedonisë me legjislacionin e Unionit Evropian, si dhe propozon masa për përparimin e procedurave për harmonizim, japin mendime dhe propozime për aktivitetet e trupave punues të tjerë të Kuvendit dhe e drejton kujdesin e tyre në çështjet e lidhura me pranimin e Republikës së Maqedonisë në anëtarësim në Unionin Evropian;
  • përcjelljen e aktiviteteve të Qeverisë dhe të organeve të administratës shtetërore në lidhje me pranimin e Republikës së Maqedonisë në anëtarësim në Unionin Evropian dhe në lidhje me to jep mendime dhe rekomandime;
  • analizimin e pasojave nga qasja e Republikës së Maqedonisë në Unionin Evropian dhe përgatit raporte në lidhje me të njëjtat;
  •  informimin e rregullt të Kuvendit për gjithë çështjet e lidhura me integrimin evropian, përfshirë edhe mbledhjen e informatave, literaturës dhe dokumenteve të tjera lidhur me Unionin Evropian;
  •  propozimin dhe realizimin e akteve të orientuara drejt informimit të opinionit për proceset e integrimit evropian;
  • bashkëpunimin me komisionet përkatëse të vendeve të tjera, dhe
  • shqyrton çështje të tjera në lidhje me integritetin evropian dhe pranimin e Republikës së Maqedonisë në anëtarësim në Unionin Evropian.

                                                     Kryetar: PETAR POP ARSOV


                               Zëvendës-kryetare: LILJANA POPOVSKA
   
                                                    Anëtarë: SILVANA BONEVA
                                                                     ALEKSANDAR SPASENOVSKI
                                                                     VLLADANKA AVIROVIQ
                                                                     HRISTINA RUNÇEVA
                                                                     MILE PAÇEMSKI
                                                                     PANÇE DAMESKI
                                                                     ERMIRA MEHMETI
                                                                     HAJRULLA MISINI
                                                                     IGOR IVANOVSKI
                                                                     SLAVICA GRKOVSKA
                                                                     ANDREJ ZHERHOVSKI
                                                                     FLORA KADRIU

                               Zëvendës-anëtarë: VANÇO KOCEV
                                                                    VASKO SHUTAROV
                                                                    ALEKSANDAR NIKOLLOSKI
                                                                    MARIJA ANDONOVSKA
                                                                    KENAN HASIPI
                                                                    VIOLETA TASHEVA
                                                                    NAZIF BUSHI
                                                                    RAFIZ ALITI
                                                                    ANDREJ PETROV
                                                                    STANKA ANASTASOVA
                                                                    SONJA MIRAKOVSKA
                                                                    MERAL UZEIRI FERATI

 
a

Na ndiqni në:

Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.