Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE


KOMISIONI PËR BUQËSI, PYLLTARI DHE EKONOMI TË UJËRAVE

E-posta: kzemjod@sobranie.mk

Komisioni ka kryetar, dhjetë  anëtarë dhe zëvendës të tyre.

Komisioni i shqyrton çështjet që kanë të bëjnë me: 

  •  tokën bujqësore, kullotat dhe pasuritë tjera natyrore dhe fuqitë natyrore; 
  •  arondacionin, komasacionin dhe meliorimin;
  • blegtorinë, bujqësinë, kopshtarinë dhe vreshtarinë;   
  •  gjuetinë dhe peshkimin; 
  • botën bimore dhe shtazore;
  • shëndetësinë veterinare dhe mbrojtjen e bimëve;
  • matjen dhe kadastrën e tokës;  
  •  përdorimin dhe shfrytëzimin e ujërave dhe lejimin e regjimit të ujërave; 
  •  sistemet hidromeliorative dhe punët hidrometeorologjike dhe;
  • çështje tjera që i përkasin bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujërave; 


                                         Kryetar:  NIKOLLA QURKÇIEV

                      Zëvendës-kryetar:  GORAN SUGARESKI 

                                         Anëtarë:  VANÇO KOCEV
                                                            PANÇE DAMESKI 
                                                            ZHIVKO PEJKOVSKI 
                                                            MARJANÇO KOLEVSKI 
                                                            CVETAN TRIPUNOVSKI  
                                                            RISTO STOJANOV  
                                                            SAFET NEZIRI   
                                                            FEMI JONUZI 
                                                            MILE ANDONOV
                                                            DAUT REXHEPI  

                     Zëvendës-anëtarë:  BORISLLAV STOJMENOV
                                                           DANIELA IROTOVA LAZAREVA                                                            
                                                           JOVAN GINEV  
                                                           KOSANA NIKOLIQ- MAZNEVA
                                                           TOME DANEVSKI  
                                                           VASKO SHUTAROV   
                                                           TALAT XHAFERI 
                                                           ADNAN JASHARI  
                                                           MARJANÇO NIKOLLOV
                                                           MERAL UZEIRI FERATI

 
a

Na ndiqni në:

Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.