Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE


KOMISIONI PËR  ARSIM, SHKENCË DHE SPORT

E-posta: kobranau@sobranie.mk

Komisioni ka kryetar, 12 anëtarë dhe zëvendës të tyre.

Komisioni i shqyrton çështjet që kanë të bëjnë me:

 • sistemin dhe organizimin e edukimit parashkollor dhe arsimin, arsimin fillor, të mesëm dhe arsimin e lartë;
 • të drejtën për mësimin e gjuhëve të bashkësive në sferën e edukimit dhe arsimimit; 
 •  sistemin dhe organizimin e veprimtarisë shkencore-hulumtuese; 
 •  krijimin, zbatimin dhe vlerësimin e zbulimeve, patentave dhe aktivitetet tjera inventive që dalin nga veprimtaria shkencore, artistike dhe lloji tjetër të krijimtarisë  intelektuale;
 • informatikën, zhvillimi shkencor dhe teknologjik dhe kulturën teknike;
 • organizimin, zhvillimin dhe funksionimin e sistemit informativ në Republikë;
 • arsimin e të rinjve, standardin e nxënësve dhe të studentëve;
 • nxitjen e krijimtarisë intelektuale, kulturore dhe shkencore të të rinjve; 
 •  edukimin për mbrojtje preventive të të rinjve nga sëmundjet të vartësisë dhe nga SIDA;
 • zhvillimin dhe përparimin e kulturës fizike;
 • zhvillimin e sportit kulmor, dhe 
 •  çështje të tjera që i përkasin arsimit, shkencës, të rinjve dhe sportin.


                                                   Kryetar:  SAFET NEZIRI

                               Zëvendës-kryetar:  VULLNET AMETI 

                                                  Anëtarë:  FIJAT CANOSKI 
                                                                    ALEKSANDAR SPASENOVSKI
                                                                    JOVAN LLAZAREV 
                                                                    CVETKO GROZDANOV 
                                                                    IVICA GEORGIEVSKI
                                                                    VIOLETA TASHEVA 
                                                                    NATASHA JANEVSKA 
                                                                    ADNAN JASHARI 
                                                                    SLLAVICA GËRKOVSKA
                                                                    ANDREJ PETROV
                                                                    MARINELLA TUSHEVA 
                                                                    SADIJE ILJAZI

                              Zëvendës-anëtarë:  DARKA PETRUSHEVSKA  
                                                                    VLLADIMIR GJORÇEV 
                                                                    LILJANA ZATUROSKA
                                                                    TOME DANEVSKI 
                                                                    SONJA CVETKOVSKA 
                                                                    MILE PAÇEMSKI 
                                                                    LIDIJA MITEVA   
                                                                    FAZLI VELIU 
                                                                    VLLADO BUÇKOVSKI 
                                                                    IGOR IVANOVSKI
                                                                    STANKA ANASTAOVA
                                                                    FLORA KADRIU

 
a

Na ndiqni në:

Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.