Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE


KOMISIONI JURIDIKO-LIGJVËNËS

E-posta: k-zpk@sobranie.mk

Komisioni ka kryetar, 12 anëtarë dhe zëvendës të tyre.

Komisioni i shqyrton çështjet që kanë të bëjnë me:

  • harmonizimin e ligjeve dhe akteve të tjera me Kushtetutën dhe me sistemin juridik, si dhe përpunimin e tyre tekniko-juridike;
  • kërkesë për dhënien e interpretimit autentik dhe përgatitjen e propozimeve për interpretim autentik të ligjeve;
  • verifikimin e tekstit të spastruar të ligjeve dhe të akteve të tjera nëse me ligj, përkatësisht me akt tjetër autorizohet;
  • dhënien e korrigjimeve të gabimeve në tekstin e botuar të ligjit ose të aktit tjetër, në bazë të tekstit burimor të ligjit të miratuar ose aktit tjetër të Kuvendit dhe korrigjimin e gabimeve të tekstit të spastruar të ligjeve, dhe
  • çështje të tjera që i përkasin veprimtarisë të ligjvënëse dhe ndërtimit të sistemit juridik në Republikë.

                                        

                                             Kryetar : BLLAGORODNA DULIQ

                           Zëvendës-kryetar: IVAN STOILLKOVIQ
   
                                              AnëtarëNADICA TANÇEVA TULIEVA
                                                                ANITA KIPARIZOVSKA KËRSTESKA
                                                                ANETA STEFANOVSKA
                                                                ILIJA DIMOVSKI
                                                                KATERINA DIMESKA
                                                                JAGOTKA IVANOVSKA
                                                                ADNAN JASHARI
                                                                NAZIF BUSHI
                                                                CVETANKA IVANOVA
                                                                EMILIJAN STANKOVIQ
                                                                SONJA MIRAKOVSKA
                                                                IMER ALIU

                          Zëvendës-anëtarëSILVANA BONEVA
                                                                SVETLANA JAKIMOVSKA
                                                                DARKO DIMITRIESKI
                                                                DANIELA IROTOVA LAZAREVA
                                                                KENAN HASIPI
                                                                NIKOLLA KOTEVSKI
                                                                TAHIR HANI
                                                                ERMIRA MEHMETI
                                                                GORAN SUGARESKI
                                                                VESNA BENDEVSKA
                                                                NIKOLLA QURKÇIEV
                                                                FLORA KADRIU

 
a

Na ndiqni në:

Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.