Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE


KOMISIONI I PËRHERSHËM ANKETUES PËR MROTJEN E LIRIVE DHE TË DREJTAVE TË QYTETARIT

E-posta: panketnak@sobranie.mk

Komisioni ka kryetar, tetë anëtarë dhe zëvendës të tyre.

Komisioni i shqyrton çështjet që kanë të bëjnë me:

  • çështjet parimore, propozimet dhe mendimet në lidhje me realizimin e dispozitave të Kushtetutës, ligjeve dhe dispozitave dhe akteve të tjera me rëndësia për realizimin dhe mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të qytetarit;
  • theksimin e nevojës për miratimin e ligjeve dhe dispozitave dhe akteve të  tjera për shkak të mbrojtjes së tërësishme të lirive dhe të drejtave të qytetarit;
  • përcjelljen, shqyrtimin dhe analizimin e realizimit akteve ndërkombëtare të ratifikuara që e rregullojnë mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të qytetarit;
  •  shqyrtimin e shkresave të qytetarëve dhe marrjen e qëndrimeve për të njëjtat;
  • bashkëpunon me organizata shkencore dhe profesionale nga sfera e mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të qytetarëve;
  • bashkëpunon me trupa përkatës të huaj dhe ndërkombëtarë nga sfera e mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të qytetarit, dhe
  • çështje tjera që i përkasin mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të qytetarit.

Komisioni nuk mundë të kryejë funksione hetuese ose të tjera gjyqësore.

Konstatimet e komisionit janë bazë për ngritjen e procedurës për verifikimin e përgjegjësisë së bartësve të funksioneve publike.


                                               

                                                Kryetare: VESNA BENDEVSKA

                            Zëvendës-kryetare: SLAVICA GËRKOVSKA
   
                                                 Anëtarë: LILJANA ZATUROSKA
                                                                  ILIJA DIMOVSKI
                                                                  LIDIJA MITEVA
                                                                  STOJÇE KËRSTEVSKI
                                                                  JOVAN GINEV
                                                                  FAZLI VELIU
                                                                  STOJAN ANDOV
                                                                  SADIJE ILJAZI

                           Zëvendës-anëtarë:  MARJANÇO KOLEVSKI
                                                                 NATASHA JANEVSKA
                                                                 SAVE SAVEVSKI
                                                                 VESELA ÇESTOEVA
                                                                 AMDI BAJRAM
                                                                 SAFET NEZIRI
                                                                 EMILIJAN STANKOVIQ
                                                                 MERAL UZEIRI FERATI

 
a

Na ndiqni në:

Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.