Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE

KOMISIONI PËR TRANSPORT, LIDHJE DHE EKOLOGJI

E-posta: k-transpor@sobranie.mk

Komisioni ka kryetar, dhjetë  anëtarë dhe zëvendës të tyre.

Komisioni i shqyrton çështjet që kanë të bëjnë me:

 • komunikacionin rrugor, hekurudhor,  lumenjve, liqenor, ajror, radio-komunikimin postë-telegraf, telefonik dhe radio-komunikimit;
 • teleferikët dhe ski-ashensorët;
 • sistemet e telekomunikimeve dhe sistemin e radiodifuzionit;
 • ndërtimin e objekteve investuese në sferën e transportit dhe të telekomunikimeve;
 • planifikimin hapësinor dhe urbanistik;
 • rregullimin e tokës ndërtimore;
 • ekonomizimin banesor dhe komunal;
 • mbrojtjen dhe përparimin e mjedisit jetësor, të natyrës, ajrit, tokës dhe ujërave nga ndotja;
 • sigurimin e kushteve për mjedis të shëndoshë jetësor;
 • pengimin e zhurmës së dëmshme;
 • mbrojtjen nga rrezatimi i jonizuar, dhe veprimet tjera të dëmshme për jetën dhe shëndetin e njerëzve dhe masat e veçanta të sigurisë gjatë shfrytëzimit të energjive nukleare, dhe
 • çështje të tjera që i përkasin transportit, lidhjeve, urbanizmit dhe ekologjisë.   

                 Kryetar: QURKÇIEV NIKOLLA

Zëvendës-kryetar: NIKOLLOV MARJANÇO  

                Anëtarë: VITANOV ZORAN
                               DIMESKA KATERINA
                               PETROV GORAN
                               MITANOSKI VELE
                               KABA GARIP  
                               DONÇEV DANAILL  
                               SERAFIMOV VLLATKO   
                               GERAMITÇIOSKI TALE 
                               HANI TAHIR 
                               BUXHAKU AGRON  

Zëvendës-anëtarë: POP-ARSOV PETAR 
                               CANOSKI FIJAT
                               ZASHOV BLLAGOJ 
                               RAMADANI AGIM  
                               DODOVSKI MARJAN   
                               NEZIRI HADI 
                               NAJDOVSKI SLLOBODAN  
                               JASHARI ADNAN    
                               SELMANI AJSHE

 
a

Na ndiqni në:

Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.