Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE


KOMISIONI PËR PUNË DHE POLITIKË SOCIALE

E-posta: k-finan@sobranie.mk

Komisioni ka kryetar, dhjetë  anëtarë dhe zëvendës të tyre.

Komisioni i shqyrton çështjet që kanë të bëjnë me:

 • marrëdhëniet e  punës dhe për mbrojtjen e punëtorëve në punë;
 • të drejtën për grevë; 
 • punësimin dhe të drejtën në rast të papunësisë;
 • mbrojtjen e gruas në punë dhe mbrojtjen e amësisë;
 • rrogat dhe standardin jetësor;
 • politikën sociale dhe sigurimin shëndetësor të qytetarëve;
 • sistemin, organizimin, zhvillimin dhe përparimi të mbrojtjes sociale dhe mbrojtjen e fëmijëve;
 • politikën e popullatës, martesën dhe familjen;
 • sistemin e sigurimit pensional dhe ivalidor;
 • mbrojtjen luftarake-invalidore dhe mbrojtjen e invalidëve të luftës dhe personave të përndjekur dhe të burgosur për idetë të vetëqenies së popullit maqedonas dhe shtetit të tij, dhe
 • çështje të tjera që kanë të bëjnë me punën dhe politikën sociale.

                 Kryetar: MANASIJESKI JOVAN  

Zëvendës-kryetar: KIROV ACO   

                Anëtarë: JAKIMOVSKA SVETLLANA
                                STANÇEVSKA NADA 
                                TASHEVA VIOLETA  
                                PAÇEMSKI MILE 
                                DIMITRIESKI DARKO  
                                REXHEPI DAUT  
                                RAMADANI AGIM  
                                BENDEVSKA VESNA  
                                GESHTAKOVSKI KIRE
                                MUSTAFA NEZHDET 
                                SALIU SELVIJE
                                SELMANI AJSHE
    

Zëvendës-anëtarë: DIMESKA KATERINA  
                                DIMITROVSKI RATKO   
                                GINEV JOVAN 
                                AVIROVIQ VLLADANKA  
                                KIPARIZOVSKA KRSTESKA ANITA   
                                SELMANI ELMAZE  
                                KABA GARIP   
                                KIROV ACO 
                                IVANOVA CVETANKA  
                                GERAMITÇIOSKI TALE
                                DURAKU SADULLA
                                SULEJMANI FADIL

 
a

Na ndiqni në:

Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.