Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE


KOMISIONI PËR MUNDËSI TË BARABARTA TË BURRAVE DHE GRAVE

E-posta: k-finan@sobranie.mk

Komisioni ka kryetar, dhjetë anëtarë dhe zëvendës të tyre.

Komisioni i shqyrton çështjet që kanë të bëjnë me:

  • shqyrtimin e propozim-ligjeve dhe dispozitave të tjera që i miraton Kuvendi nga sfera e punës dhe politikës sociale, arsimit dhe shëndetësisë, familjes dhe kujdesit të fëmijëve, si dhe propozim-ligje dhe dispozita tjera nga aspekti i përfshirjes së gjinive në konceptin  gjinor në to;
  • shqyrtimin e Propozim-planit nacional për aksion për mundësi të barabarta të burrave dhe grave;
  • përcjelljen e miratimit dhe zbatimit të masave themelore dhe të veçanta  për zbatimin e mundësive të barabartë të grave dhe burrave në të gjitha sferat e sektorit privat dhe publik nëpërmjet raporteve të dorëzuara nga Seksioni për përparimin e barazisë ndërmjet gjinive pranë Ministrisë së Punës dhe Politikë Sociale;
  • përcjelljen e sistemit të masave për mënjanimin e trajtimit të barabartë të burrave dhe grave nëpërmjet raporteve të parashtruara nga Seksioni për përparimin e barazisë ndërmjet gjinive pranë Ministrisë së Punës dhe Politikë Sociale;
  • inicimin e miratimit dhe ndryshimit të ligjeve dhe dispozitave të tjera nga sfera e mundësive të barabarta të burrave dhe grave;
  • nxitjen e bashkëpunimit ndërmjet organeve kompetente që kanë të bëjnë me mundësitë e barabarta të burrave dhe grave;
  • informimin e rregullt të Kuvendit për të gjitha çështjet lidhur me mundësitë e barabarta të burrave dhe grave;
  • bashkëpunimin me komisionet adekuate dhe me shtetet tjera, dhe
  • shqyrtimin e çështjeve të tjera që kanë të bëjnë me mundësitë e barabarta të burrave dhe grave. 

              Kryetare: POPOVSKA LILJANA 

Zëvendës-kryetar: BONEVA SILLVANA

                Anëtarë: DIMESKA KATERINA 
                               IVANOVSKA JAGOTKA 
                               NIKOLLOSKI ALEKSANDAR
                               KUNOSKA JAGULLA  
                               SELMANI ELMAZE  
                               IVANOVA CVETANKA   
                               NIKOLLOV MARJANÇO   
                               BENDEVSKA VESNA  
                               SALIU SELVIJE 
                               SELMANI AJSHE  
     
Zëvendës-anëtarë: GJORGJIEVSKI VELE  
                                DAMESKI PANÇE
                                GELLOVA STOJANOVA SONJA 
                                SEKULLOVSKA MIRJANA 
                                IBISHI HAZBIJE   
                                FILIPOVA VERICA 
                                RAHIQ ESAD   
                                STOILLKOVIQ IVAN 
                                BUXHAKU AGRON
                                JAKUPI ZIMRETE

 
a

Na ndiqni në:

Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.