Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE


KOMISIONI PËR ARSIM, SHKENCË DHE SPORT

E-posta: k-finan@sobranie.mk

Komisioni ka kryetar, dhjetë anëtarë dhe zëvendës të tyre.

Komisioni i shqyrton çështjet që kanë të bëjnë me:

 • sistemin dhe organizimin e edukimit parashkollor dhe arsimin, arsimin fillor, të mesëm dhe arsimin e lartë;
 • të drejtën për mësimin e gjuhëve të bashkësive në sferën e edukimit dhe arsimimit;
 • sistemin dhe organizimin e veprimtarisë shkencore-hulumtuese;
 • krijimin, zbatimin dhe vlerësimin e zbulimeve, patentave dhe aktivitetet tjera inventive që dalin nga veprimtaria shkencore, artistike dhe lloji tjetër të krijimtarisë  intelektuale;
 • informatikën, zhvillimi shkencor dhe teknologjik dhe kulturën teknike;
 • organizimin, zhvillimin dhe funksionimin e sistemit informativ në Republikë;
 • arsimin e të rinjve, standardin e nxënësve dhe të studentëve;
 • nxitjen e krijimtarisë intelektuale, kulturore dhe shkencore të të rinjve;
 • edukimin për mbrojtje preventive të të rinjve nga sëmundjet të vartësisë dhe nga SIDA;
 • zhvillimin dhe përparimin e kulturës fizike;
 • zhvillimin e sportit kulmor, dhe
 • çështje të tjera që i përkasin arsimit, shkencës, të rinjve dhe sportin.

                Kryetar: GËRKOVSKA SLLAVICA 

Zëvendës-kryetar: MUSTAFA NEZHDET 

                Anëtarë: TASHEVA VIOLETA
                               CANOSKI FIJAT
                               GROZDANOV CVETKO
                               GJORGJESKA RUZHA 
                               ANDONOVSKA MARIJA
                               SEKULLOVSKA MIRJANA 
                               AJDINI NASER 
                               GERAMITÇIOSKI TALE
                               CVETKOVSKA BLLAGORODNA
                               SELMANI AJSHE
                               SULEJMANI FADIL
                               NEZIRI SAFET

Zëvendës-anëtarë: PETROV GORAN  
                                DANEVSKI TOME
                                SHUTAROV VASKO
                                KËRSTEVSKI STOJÇE 
                                MITANOVSKI VELE   
                                REXHEPI DAUT 
                                SELMANI ELMAZE   
                                SHEKERINSKA RADMILLA 
                                BENDEVSKA VESNA
                                ARIFI TEUTA
                                POLLOZHANI AZIZ

 
a

Na ndiqni në:

Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.