Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE


KOMISIONI I PËRHERSHËM ANKETUES PËR MROTJEN E LIRIVE DHE TË DREJTAVE TË QYTETARIT

E-posta: panketnak@sobranie.mk

Komisioni ka kryetar, tetë anëtarë dhe zëvendës të tyre.

Komisioni i shqyrton çështjet që kanë të bëjnë me:

  • cështjet parimore, propozimet dhe mendimet në lidhje me realizimin e dispozitave të Kushtetutës, ligjeve dhe dispozitave dhe akteve të tjera me rëndësia për realizimin dhe mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të qytetarit;
  • theksimin e nevojës për miratimin e ligjeve dhe dispozitave dhe akteve të  tjera për shkak të mbrojtjes së tërësishme të lirive dhe të drejtave të qytetarit;
  • përcjelljen, shqyrtimin dhe analizimin e realizimit akteve ndërkombëtare të ratifikuara që e rregullojnë mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të qytetarit;
  • shqyrtimin e shkresave të qytetarëve dhe marrjen e qëndrimeve për të njëjtat;
  • bashkëpunon me organizata shkencore dhe profesionale nga sfera e mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të qytetarëve;
  • bashkëpunon me trupa përkatës të huaj dhe ndërkombëtarë nga sfera e mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të qytetarit dhe Çështje tjera që i përkasin mbrojtjes së lirive dhe të drejtave të qytetarit.

Komisioni nuk mund të kryejë funksione hetuese ose të tjera gjyqësore.

Konstatimet e komisionit janë bazë për ngritjen e procedurës për verifikimin e përgjegjësisë së bartësve të funksioneve publike.

                Kryetare: MLLADENOVSKA GJORGJIEVSKA MERI

Zëvendës-kryetare: BENDEVSKA VESNA
   
                  Anëtarë: GJORGJESKA RUZHA
                                 ANDOV STOJAN
                                 SALIU SHABAN
                                 IVANOVSKA JAGOTKA
                                 ANASTASOVSKI IVAN
                                 IBISHI HAZBIJE
                                 TOPUZOVA KAREVSKA ROZA
                                 HANI TAHIR

 Zëvendës-anëtarë: SHAMBEVSKI OLIVER
                                 TANÇEVA TULIEVA NADICA
                                 STANÇEVSKA NADA
                                 STOJANOV RISTO
                                 MISOVSKI GORAN
                                 RAMADANI AGIM
                                 FILIPOVA VERICA
                                 DURAKU SADULLA

 
a

Na ndiqni në:

Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.