Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE


TRUPAT PUNUES TË KUVENDIT

Në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë formohen trupa punues të përhershëm për shqyrtimin e propozimeve për miratimin e ligjeve, projekt-ligjeve, propozim-ligjeve dhe akteve të tjera të përgjithshme që i miraton Kuvendi, për përcjelljen e zbatimit të akteve të Kuvendit, si dhe për studimin dhe shqyrtimin e çështjeve të tjera nga kompetenca e vet.

Kryetarët, zëvendës-kryetarët, anëtarët e trupave punues dhe zëvendësit e tyre zgjidhen nga radhët e deputetëve në Kuvend.

Në punën e trupave punues marrin pjesë kryetari dhe anëtarët e trupit punues, e në rast të pengesës së tyre për prezencë në mbledhjen e komisioneve, caktojnë zëvendës të tyre nga radhët e zëvendës-anëtarëve të komisionit.

Si trupa të përhershëm të punës të Kuvendit formohen:
 

 
Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.