Sluzba na Sobranieto
 
Shërbimi i kuvendit

SEKTORI PËR PUNË ADMINISTRATIVE 

Biljana Ivanovska- Udhëheqëse e Seksionit për punë administative


SEKSIONI PËR PUNË ADMINISTRATIVE

Florije Neziri-Dauti – Bashkëpunëtore për punë të zyrës dhe arkivit 

Sonja Bogdanovska  – Referente e pavarur- sekretare teknike

Cveta Trajanovska – Referente e pavarur – sekretare teknike

Olga Kiprovska - Referente e pavarur - sekretare teknike

Snezhana Bogdanska   – Referente e  pavarur- sekretare teknike

Lidija Panovska  – Referent i pavarur – sekretare teknike

Fatima Rahmani– Referente e pavarur – sekretare teknike

Munira Kuç- Referente e pavarur – sekretare teknike

Zilkade Luta - Referente e pavarur – sekretare teknike

Biljana Donevska - Referente e pavarur – sekretare teknike

Kefser Sevdija - Referente e pavarur – sekretare teknike

Margarita Madiq - Referente e pavarur – sekretare teknike

Lençe Ivanovska  – Referente e pavarur- sekretare teknike 

Leman Jakuboviq  - Referente-sekretare teknike

Janka Stojanovska - Referente-sekretare teknike

Lejla Stavileci  – Referente për punë administrative-teknike- daktilografe

Elizabeta Stojanova  – Referente për punë administrative-teknike- daktilografe


SEKSIONI PËR PUNË ARKIVORE DHE PUNË TË PËRGJITHSHME  

Ylber Imeri - Udhëheqës i Seksionit për punë arkivore dhe punë të përgjithshme

Violeta Angelovska - Referente e pavarur- arkiviste

Halime Sulimani- Referente e pavarur- arkiviste

Dejan Davidovski  - Referent- dërgues i postës

Zllatica Dimitrievska - KorriereSabit Menishi - Korrier

Sllavica Zmejkovska - Korrier

Natasa Miloshevska - Korrier

Margarita Georgievska – Punëtore e qendrës – telefoniste 

 

SEKSIONI PËR EKSPEDITIM TË MATERIALEVE

Irina Majinka  – Udhëheqëse e Seksionit për ekspeditë 

Snezana Koleva – Referente e lartë – ekspedituese 

Lubinka Ivanovska - Referente e pavarur – ekspeditues


SEKSIONI PËR MBËSHTETJE TEKNIKE

Suzana Nikollovska - Referente e pavarur për proces teknik

Dragan Zmejkovski – Referent i pavarur për proces teknik

Sofija Dimitrievska – Referente e lartë për montazh, shumëzim dhe kompletim të materialeve 

Liljana Kostadinoska– Referente e lartë për montazh, shumëzim dhe kompletim të materialeve 

Meri Kirkovska – Referente e lartë për porosi dhe kompletim të materialeve të shumëzuara

Lubço Ilievski – Referent i lartë për përgatitje dhe kompletim të materialeve

Toni Salihi - punëtor i përgjithshëm 

Hazir Severxhan - punëtor i përgjithshëm 

Adlan Muharem - punëtor i përgjithshëm 

Bekir Bertin - punëtor i përgjithshëm 

Bllagica Llambevska – shumëzuese (kopjuese)

Gordica Petrovska - shumëzuese (kopjuese)

Svetllana Jovçeva - shumëzuese (kopjuese)

Liljana Tanaskovska - shumëzuese (kopjuese)


SEKSIONI PËR MIRËMBAJTJE INVESTUESE DHE RRJEDHËSE

Lupço Mirçevski – Këshilltar për mirëmbajtje investuese dhe rrjedhëse të objektit  

Sonja Gjorgjievska - Bashkëpunëtore e re për mirëmbajtjen investuese dhe rrjedhëse të objektit

Millosh Kazelliq – Referent i pavarur për mirëmbajtje investuese dhe rrjedhëse të objektit

Toni Nedellkoski - Referent i pavarur për mirëmbajtje investuese dhe rrjedhëse të objektit

Sllavica Nikollovska – punëtore për kryerje të punëve ndihmëse

Roze Trajanovska - punëtore për kryerje të punëve ndihmëse

Elizabeta Kostadinovska - punëtore për kryerje të punëve ndihmëse

Nevenka Novakoviq - punëtore për kryerje të punëve ndihmëse

Kimet Salihi - punëtore për kryerje të punëve ndihmëse

Suzana Ristevska - punëtore për kryerje të punëve ndihmëse

Zora Sabotkoska - punëtore për kryerje të punëve ndihmëse

Julijana Rajovska- punëtore për kryerje të punëve ndihmëse

Manushaqe Demiri - punëtore për kryerje të punëve ndihmëse

Lençe Zikova - punëtore për kryerje të punëve ndihmëse

Natasha Miloshevska - punëtore për kryerje të punëve ndihmëse

Violeta Gjorgjieva - punëtore për kryerje të punëve ndihmëse

Daniela Atanasova - punëtore për kryerje të punëve ndihmëse

Vesna Kiranxhiq - punëtore për kryerje të punëve ndihmëse 

 
Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.