Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE

STRUKTURA E PËRBËRJES SË DEPUTETËVE 2011-2014

Struktura etnike e deputetëve

  Numri Përqindja (%)
Maqedonas 84 68,4
Shqiptar 25 20,3
Turq 2 1,6
Romë 2 1,6
Serbë 4 3,3
Boshnjakë 2 1,6
Vllahë 1 0,8
Të tjerë 3 2,4


Struktura gjinore e deputetëve

 Numri Përqindja (%)
Meshkuj 81 66
Femra 42 34


 Struktura e moshës së deputetëve 

Numri Përqindja (%)
Nën 30 3 2,4
30-39 31 25,2
40-49 46 37,4
50-59 37 30,1
60-69 4 3,3
Mbi 70 2 1,6


Struktura arsimore e deputetëve

Numri Përqindja (%)
I mesëm 3 2,4
I lartë 1 0,8
Sipëror 87 70,8
Magjistër 19 15,5
Doktor 2 1,6
Specialist 11 8,9

 
Struktura e deputetëve sipas numrit të mandateve të deputetëve

Numri i mandateve të deputetëve Numri Përqindja (%)
I pari 65 52,9
I dyti 25 20,3
I treti 20 16,3
 I katërti 9 7,3
I pesti 3 2,4
I gjashti / /
I shtati 1 0,8


Struktura e deputetëve sipas arsimit

Numri Përqindja (%)
Juristë 27 22,0
Politikologë 7 5,7
Mjekë 16 13,0
Ekonomistë 18 14,6
Informaticientë 2 1,6
Inxhinierë pyjesh 2 1,6
Inxhinierë të teknologjisë 5 4,1
Inxhinierë të bujqësisë 4 3,3
Mësues 11 8,9
Psikologë 2 1,6
Biologë 2 1,6
Inxhinierë ndërtimi 2 1,6
Inxhinierë mekanikë 2 1,6
Inxhinierë elektrikë 3 2,4
Inxhinierë kimikë 1 0,8
Inxhinierë grafikë 1 0,8
Inxhinierë gjeodezikë 1 0,8
Arkitektë 1 0,8
Menaxherë 1 0,8
Pedagogë 7 5,7
Gazetarë 3 2,4
Sociologë 1 0,8
Historianë dhe Artistë 1 0,8
Arsim të mesëm 3 2,4


 
Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.