Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE

Struktura e legjisraturës 2014-2018

Struktura etnike e deputetëve

 

Numri

Përqindja (%)

Maqedonas

 90

 74

Shqiptarë

 27

 22

Turq

 2

 1,6

Romë

 1

 0,8

Serbë

 2

 1,6

Boshnjakë

 1

 0,8

Vllahë

 /

 /

Të tjerë

 /

 /


Struktura gjinore e deputetëve

 

Numri

Përqindja (%)

Meshkuj

 81

 65,9

Femra

 42

 34,1


Struktura moshës së deputetëve

 

Numri

Përqindja (%)

Nën 30

 2

 1,6

 30-39

 29

 23,6 

 40-49

 37

 30 

 50-59

 46

 39,4

 60-69

 9

 7,3 

Mbi 70

 

 

 

Struktura e arsimit të deputetëve

 

Numri

Përqindja (%)

Të mesëm

 2

 1,6

Të lartë

 /

 /

Sipëror

 69

 56

Magjistër

 25

 20,3

Doktor

 7

 5,7

Specialist

 20

 16,3

 

 

 


Struktura e deputetëve sipas numrit të mandateve të deputetëve

Numri i mandateve të deputetëve

Numri

Përqindja (%)

I parë

 68

 55,3

I dytë

 25

 20,3

I tretë

 9

 7,3

I katërt

 12

 9,8

I pestë

 7

 5,7

I gjashtë

 2

 1,7

I shtatë

 /

 /

 

 

 


Struktura e deputetëve sipas arsimit të kryer

 

Numri

Përqindja (%)

Juristë

 20

 16,3

Politikologë

 6

 4,9

Mjekë

 18

 14,7

Ekonomistë

 20

 16,3

Informaticientë

 2

 1,6

Inxhinierë pyjesh

 2

 1,6

Inxhinierë teknologjikë

 3

 2,4

Inxhinierë të bujqësisë

 4

 3,2

Inxhinierë ndërtimi

 1

 0,8

Inxhinierë mekanikë 

 2

 1,6

Inxhinierë elektrikë

 4

 3,2

Inxhinierë kimikë

 1

 0,8

Inxhinierë të komunikacionit

 2

 1,6

Arkitektë

 1

 0,8

Mësues

 14

 11,4

Psikologë

 1

 0,8

Biologë

 3

 2,4

Pedagogë

 3

 2,4

Menaxherë

 5

 4,0

Gazetarë

 2

 1,6

Sociologë

 2

 1,6

Punëtorë socialë

 1

 0,8

Arkeologë

 2

 1,6

Arte dramatike

 2

 1,6

 

 

 

 

 

 

 
Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.