Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


СТРУКТУРА НА ПРАТЕНИЧКИОТ СОСТАВ 2014-2018 

Етничка структура на пратеници

   Број  Процент (%)
 Македонци  90  74
 Албанци  27  22
 Турци  2  1,6
 Роми  1  0,8
 Срби  2  1,6
 Бошњаци  1  0,8
 Власи  /  /
 Други  /  /


Полова структура на пратеници

   Број  Процент (%)
 Мажи  81  65,9
 Жени  42  34,1


Старосна структура на пратеници

   Број  Процент (%)
 Под 30  2  1,6
 30-39  29  23,6 
 40-49  37  30 
 50-59  46  39,4
 60-69  9  7,3 
 Над 70     


Образовна структура на пратеници

   Број  Процент (%)
 Средно  2  1,6
 Вишо  /  /
 Високо  69  56
 Магистер  25  20,3
 Доктор  7  5,7
 Специјалист  20  16,3


Структура на пратеници по број на пратенички мандати

 Број на пратенички мандати  Број  Процент (%)
 Прв  68  55,3
 Втор  25  20,3
 Трет  9  7,3
 Четврти  12  9,8
 Петти  7  5,7
 Шести  2  1,7
 Седми  /  /


Структура на пратеници по образование
 

   Број  Процент (%)
 Правници  20  16,3
 Политиколози  6  4,9
 Лекари  18  14,7
 Економисти  20  16,3
 Информатичари  2  1,6
 Шумарски инженери  2  1,6
 Технолошки инженери  3  2,4
 Земјоделски инженери  4  3,2
 Градежни инженери   1  0,8
 Машински инженери    2  1,6
 Електроинженери   4  3,2
 Хемиски инженери  1  0,8
 Сообраќајни инженери  2  1,6
 Архитекти  1  0,8
 Наставници  14  11,4
 Психолози   1  0,8
 Биолози   3  2,4
 Педагози  3  2,4
 Менаџери  5  4,0
 Новинари  2  1,6
 Социолози  2  1,6
 Социјални работници  1  0,8
 Археолози  2  1,6
 Драмски уметности  2  1,6

 
Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.