Sluzba na Sobranieto
 
Shërbimi i kuvendit

SEKTORI PËR SEANCA


Ilmije Jashari - Ndihmësudhëheqëse e Sektorit për seanca të Kuvendit

SEKSIONI PËR PËRGATITJE TË SENACAVE TË KUVENDIT

Petko Kërsteski - Udhëheqës i Seksionit për përgatitjen e seancave të Kuvendit

Marina Dimovska - Bashkëpunëtore për përgatitje të seancave të Kuvendit

Denis Sinani - Bashkëpunëtor i ri për përgatitje të seancave të Kuvendit

SEKSIONI PËR PROCESVERBALE DHE PYETJE DEPUTETËSH

Snezhana Ristovska - Udhëheqëse e Seksionit për procesverbale dhe pyetje deputetësh

Biljana Angellovska – Këshilltare për mbështetje profesionale-operative për procesverbale dhe pyetje deputetësh

Teuta Nexhipi - Bashkëpunëtore për mbështetje profesionale-operative për procesverbale dhe pyetje deputetësh 

SEKSIONI PËR ÇËSHTJE ANALITIKE, KËSHILLËDHËNËSE DHE PROFESIONALE

Mirosllav Kallajxhiski – Udhëheqës i Seksionit për çështje analitike, këshillëdhënëse dhe profesionale

Milan Stefanoski - Këshilltar për çështje analitike, këshillëdhënëse dhe profesionale

 
Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.