Sluzba na Sobranieto
 
Служба на Собранието

СЕКТОР ЗА ПРЕВЕДУВАЊЕ

Раководител на Сектор за преведување и толкување

Исмаил Хамити

Помошник-раководител на сектор за преведување и толкување

Газменд Ќоку


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ТОЛКУВАЊЕ (УСТЕН ПРЕВОД) ОД МАКЕДОНСКИ НА АЛБАНСКИ И ОД АЛБАНСКИ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

Раководител на Одделение за толкување (устен превод) од македонски на албански и од албански на македонски јазик 

Советник за толкување од македонски на албански и од албански на македонски јазик

Вјоса Таипи

Садри Нухиу

Виш соработник за толкување од македонски на албански и од албански на македонски јазик 

Соработник за толкување од македонски на албански и од албански на македонски јазик 

Помлад соработник за толкување од македонски на албански и од албански на македонски јазик 

Пулумб Абдулаи                                   

Несим Пашоја                                   

Фатиме Адеми


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПИСМЕН ПРЕВОД ОД МАКЕДОНСКИ НА АЛБАНСКИ И ОД АЛБАНСКИ НА МАКЕДОНСКИ

Раководител на Одделение за писмен превод од македонски на албански и од албански на македонски

Советник за писмен превод од македонски на албански јазик и од албански на македонски јазик 

Виш соработник за писмен превод од македонски на албански и од албански на македонски јазик

Линдита Елези

Соработник за писмен превод од македонски на албански и од албански на македонски        

Ибадете Зеќири                

Помлад соработник за писмен превод од македонски на албански јазик и од албански на македонски јазик

Бљерим Мухаѓери

Антигона Беќири

Надире Љиворека

Арлинда Ќаиловска


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАЗИЧНА РЕДАКЦИЈА, СРАМНУВАЊЕ И ТЕХНИЧКА ПОДГОТОВКА НА МАТЕРИЈАЛИ ПРЕВЕДЕНИ НА АЛБАНСКИ ЈАЗИК

Раководител на Одделение за јазична редакција, срамнување и техничка подготовка на материјали преведени на албански јазик

Советник  за јазична редакција на материјали 

Фетије Топојани

Виш соработник за јазична редакција на материјали

Помлад соработник за јазична редакција на материјали

Љутфи Баљиљ

Аркурора Зумбери

Самостоен референт за срамнување на закони и други материјали преведени на албански јазик

Амина Кадриу

Теута Јонузи

Агон Исмаили


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕВОД И ТОЛКУВАЊЕ НА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ

Раководител на Одделение за превод и толкување на странски јазици 

Беса Дрндар 
b.drndar@sobranie.mk
кат I, соба бр. 106
телефон: 3 11 22 55 локал 149                                 

Советник преведувач и толкувач на англиски јазик

Советник преведувач и толкувач на француски јазик

Советник преведувач и толкувач на германски јазик

Виш соработник преведувач и толкувач на англиски јазик

 
Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.