Sluzba na Sobranieto
 
Служба на Собранието

Сектор за поддршка на Националниот совет за евроинтеграции


Е-пошта: nsei@sobranie.mk

Раководител на Сектор за поддршка на Националниот совет за евроинтеграции и следење на евроинтеграциите

Даниела Велковска
d.velkovska@sobranie.mk
кат II, соба бр. 211
телефон  3 11 22 55 лок. 233

Помошник-раководител на Сектор за поддршка на Националниот совет за евроинтеграции и следење на евроинтеграциите


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА НА РАБОТАТА НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИИ

Раководител на Одделение за поддршка на работата на Националниот совет за евроинтеграции

Советник за поддршка на работата на Националниот совет за евроинтеграции

Целе Најдески
c.najdeski@sobranie.mk
кат II, соба бр. 210
телефон 3 11 22 55 лок. 289

Виш соработник за поддршка на работата на Националниот совет за евроинтеграции

Јасмина Трпкова-Ќурапова
j.trpkova@sobranie.mk
кат II, соба бр. 210
телефон 3 11 22 55 лок. 289

Соработник за поддршка на работата на Националниот совет за евроинтеграции

Помлад соработник за поддршка на работата на Националниот совет за евроинтеграции


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ЕВРОИНТЕГРАЦИИТЕ И ПОДДРШКА НА ЕУ ЦЕНТАРОТ

Раководител на Одделение за следење на евроинтеграциите и поддршка на ЕУ Центарот 

Нијази Јахја
n.jahja@sobranie.mk
кат II, соба бр. 217
телефон 3 11 22 55 лок. 277

Советник за следење на евроинтеграциите и преговорите за пристапување во ЕУ 

Советник за поддршка на работата на ЕУ Центарот

Горан Котевски
g.kotevski@sobranie.mk
ЕУ Центар, соба бр.19
тел. 3 11 22 55 лок. 414

Соработник за следење на евроинтеграциите и преговорите за пристапување во ЕУ

Помлад соработник за административна поддршка на работата на ЕУ Центарот

Самостоен референт за поддршка на работата на ЕУ Центарот

 
Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.