Sluzba na Sobranieto
 
Служба на Собранието

СЕКТОР ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ


Раководител на Сектор за јавни набавки

Помошник-раководител на Сектор за јавни набавки


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ И СЛЕДЕЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ   

Раководител на Одделение за планирање на јавните набавки и следење на реализацијата на договорите за јавни набавки

Александра Лозановска-Трифунов

Советник  за планирање на јавните набавки и следење на реализацијата на договорите за јавни набавки

Соработник за планирање на јавните набавки и следење на реализацијата на договорите за јавни набавки

Помлад соработник за планирање на јавните набавки и следење на реализацијата на договорите за јавни набавки

Елизабета Гоцевска-Николовски

Работник за извршување на помошни работи

Јулијана Рајовска


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКИТЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

Раководител на Одделение за спроведување на постапките за јавни набавки

Советник за спроведување на постапките за јавни набавки

Вања Ралев

Виш соработник за спроведување на постапките за јавни набавки 

Помлад соработник за спроведување на постапките за јавни набавки

Анета Синадинова

Самостоен референт за административно техничка поддршка за јавни набавки 

Љупчо Стружанчев

 
Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.