Sluzba na Sobranieto
 
Shërbimi i kuvendit

SEKTORI PËR HULUMTIM, ANALIZË, BIBLIOTEKË DHE DOKUMENTACION


SEKSIONI PËR MARRËDHËNIE ME PUBLIKUN DHE PËR PËRGATITJE TË MATERIALEVE STATISTIKORE

Katerina Georgievska – Bashkëpunëtore e lartë për informim dhe përgatitje të materialeve statistikore
përdhes, zyra nr. 14
telefoni: 3182 288, lokali: 288

Olivera Cvetkovska-Janushevska – Bashkëpunëtore për informim publik, marrëdhënie me publikun dhe për përgatitje të materialeve statistikore
përdhes, zyra nr. 14
telefoni: 3182 288, lokali: 288


SEKSIONI PËR PËRGATITJE TË MATERIALEVE DHE DOKUMENTEVE STATISTIKORE

Katerina Gjorgjeska - Bashkëpunëtore e lartë për dokumentacion
përdhes, zyra nr. 22
telefoni: 3 11 22 55, lokali: 230

Sanja Anastasova – Bashkëpunëtore e lartë për përpunim statistikor të të dhënave 

Selime Baftiri – Bashkëpunëtore e lartë për përpunim statistikor të të dhënave 
përdhes, zyra nr. 25
telefoni: 3 22 13 83, lokali:128

Florije Azemi – Bashkëpunëtore e re për dokumentacion
përdhes, zyra nr. 25
telefoni:  3 11 22 55, lokali: 128


SEKSIONI PËR BIBLIOTEKË

Elena Docevska-Bozinovska – Udhëheqëse e Seksionit për bibliotekë 
kati III, dhoma nr. 341

Imran Pacolli – Këshilltare për punë të bibliotekës  
përdhes, zyra nr. 115
telefoni: 3 11 22 55, lokali: 389

Atanas Stojanov – Bashkëpunëtor i lartë për punë të bibliotekës  
përdhes, zyra nr. 19 
telefoni: 3 11 22 55, lokali: 397

 
Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.