Sluzba na Sobranieto
 
Shërbimi i kuvendit

SEKTORI I SEKRETARIT TË PËRGJITHSHËM


Rozeta Kanevçeva – Udhëheqëse e Sektorit të Sekretarit të Përgjithshëm të Kuvendit
r.kanevceva@sobranie.mk
Kati I III- të, NR. 332,
Lokali: 357

Dejan Mojsoski - Ndihmës udhëheqës i Sektorit të Sekretarit të Përgjithshëm


SEKSIONI PËR MBËSHTETJE TË PUNËS SË SEKRETARIT TË PËRGJITHSHËM

Aleksandra Kokinovska – Këshilltare për çështje  kadrovike 

Laura Zhuta – Këshilltare për çështje kadrovike

Fimka Lukinova – Bashkëpunëtore për përgatitje të materialeve dhe informatave 


SEKSIONI PËR ÇËSHTJE NORMATIVE-JURIDIKE

Trendelina Sinani-Tairi  – Këshilltare për çështje  juridike

 

SEKSIONI PËR MBËSHTETJE TË PUNËS SË GRUPEVE TË DEPUTETËVE

Driton Nebiu - Këshilltar për mbështetjen e punës së grupit të deputeteve në sferën e sistemit politik 

Furkan Feta - Këshilltar për mbështetjen e punës së grupit të deputeteve në sferën e sistemit politik

Bojana Naumovska - Këshilltar për mbështetjen e punës së grupit të deputeteve në sferën e sistemit politik 

Ivan Velkovski - Këshilltar për mbështetjen e punës së grupit të deputeteve në sferën e sistemit politik

Alban Misimi - Këshilltar për mbështetjen e punës së grupit të deputeteve në sferën e veprimtarive publike

Darko Stojanoski - Këshilltar për mbështetjen e punës së grupit të deputeteve në sferën e veprimtarive publike

Sllobodan Tërçkov - Këshilltar për mbështetjen e punës së grupit të deputeteve në sferën e sistemit ekonomik

Besim Dolek - Bashkëpunëtor për mbështetjen e punës së grupit të deputeteve 

Muhamed Ramadani - Bashkëpunëtor për mbështetjen e punës së grupit të deputeteve

Marjan Damjanovski - Bashkëpunëtor i ri për mbështetjen e punës së grupit parlamentar

Martina Mateska - Bashkëpunëtore e re për mbështetjen e punës së grupit parlamentar


SEKSIONI PËR REALIZIMIN E KONTAKTEVE TË DEPUTETËVE ME QYTETARËT NË NJËSITË ZGJEDHORE

Urim Kadriji - Bashkëpunëtor i ri për realizimin e kontakteve të deputetëve me qytetarët në njësitë zgjedhore 1, 2, 3

Eniz Bardhi - Bashkëpunëtor i ri për realizimin e kontakteve të deputetëve me qytetarët në njësitë zgjedhore 4, 5, 6


SEKSIONI PËR ÇËSHTJE PROTOKOLLARE

Vllado Kralevski – Udhëheqës i Seksionit për çështje protokollare

Elena Veliçkovska – Këshilltare për përgatitje dhe organizim të çështjeve protokollare

Ivan Cvetanovski – Bashkëpunëtore për përgatitje dhe organizim të çështjeve protokollare

Daniella Llumakovska – Referente e pavarur për mbështetje administrative-teknike të çështjeve 
protokollare

Suzana Çurllinova – Referente e pavarur për mbështetje administrative-teknike të çështjeve protokollare

 
Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.