Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE


Tetor dhe nëntor 1998

REZULTATET NGA ZGJEDHJA E DEPUTETËVE NË KUVENDIN E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Zgjedhja e deputetëve u bë sipas sistemit të përzier: proporcional dhe shumicë.

PPD 12%  AD 11%   PPDSH - PDP 9 %   PLD dhe PDM 3%  PSM 1%   LRM 1%  VMRO - DPMNE 40%   LSDM 23%

Rezultatet sipas sistemit PROPORCIONAL:

VMRO-DPMNE 312.669 VOTA

1. Lupço Georgievski
Lupço Jakimovski nga 30.11.1998
Vasil Eftimov nga 1.2.1999
2. Nikolla Klusev
Florovski Aleksandar nga 30.11.1998
3. Dosta Dimovska
Aleksandar Pandov nga 30.11.1998
4. Boris Stojmenov  
Gjulistana Markovska nga 30.11.1998
5. Dimitar Dimitrov
Goran Rafajllovski nga 30.11.1998
Gjorgji Kotevski nga 15.1.1999
Renata Kerpiçoska Bosheska nga 26.11.2001
6. Luben Paunovski
Dellçe Ickov nga 10.1.2000
7. Filip Petrovski
Zharko Jankovski nga 15.12.2001
8. Stojan Bogdanov
Mihajllo Georgievski nga 30.11.1998
9. Gjorgji Naumov
Rubens Naumovski nga 30.11.1998
10. Martin Trenevski
Voisllav Stojanoski nga 30.11.1998
11. Tomisllav Stojanovski

LSDM 279.799 vota

1. Branko Cërvenkovski
2. Tito Petkovski
3. Bllagoj Hanxhiski
4. Aleksandar Geshtakovski
5. Lubomir Popovski
6. Nikolla Popovski
7. Radmilla Sheqerinska
8. Ilinka Mitreva, nga 13.5.2001 anëtare e Qeverisë së RM
Taki Fiti nga 28.6.2001
9. Gjorgji Spasov
10.Llazar Kitanoski

PPD-PPDSH - PDP 214.360 vota

1. Iljaz Halimi
2. Naser Ziberi
3. Jonuz Abdullai
4. Abdyladi Vejseli
5. Hisni Shaqiri
më 16.11.2001 mandatin e marrë  deputetit
Qani Aliu
6. Kastriot Haxhirexha
nga 28.2.2001 deputet i pavarur
7. Aliriza Lloga
Demush Bajrami nga 24.1.2001
8. Olloman Sulejmani
nga 13.5.2001 nënkryetar i Kuvendit të RM

AD 119.352 vota

1. Vasil Tupurkovski
Ilija Prankoski nga 2.12.1998
nga 6.2.2001 anëtar i VMRO-DPMNE-së

2. Radmilla Kiprijanova - Radovanoviq
Alija Shahiq nga 30.11.1998
nga 30.11.2000 deputet i pavarur

3. Savo Klimovski nga 14.12.2001 deputet i pavarur
nga 22.5.2002 anëtar i Qendrës demokratike

4. Stojan Popov
nga 14.12.2001 deputet i pavarur
nga 22.5.2002 anëtar i Qendrës Demokratike

PLD, Partia Demokratike Maqedonase 77.788 vota

1. Petar Goshev
2. Stojan Andov
nga 27.12.1999 anëtar i Partisë Liberale

 

Rezultatet sipas sistemit TË SHUMICËS:

Rrethi i parë i mbajtur më 18 tetor 1998.

 

Nr.

rendor

Deputeti

Partia

Njës.

zgj.

Qyteti

1.

Krale Spançevski

VMRO -

DPMNE dhe AD

5

Pjesë e Koçanit, Çeshinovës, Obleshevës, Zërnovci

2.

Vanço Çifliganec

LSDM

9

Pjesë e Radovishit, Konçe

3.

Mitko Kirov

VMRO -

DPMNE dhe AD

11

Pjesë e Strumicës,  Kuklishit

4.

Pande Tomov

VMRO -

DPMNE dhe AD

12

Pjesë e Radovishit, Podaresh, Vasilevë, pjesë e Bosilevës

5.

Lubisav Ivanov

Partia Socialiste

15

Kratovë, pjesë e Kumanovës, Orashac dhe Kleçovicë

6.

Millojko Angellovski

LSDM

16

Kriva Pallankë dhe Rankovce

7.

Asllan Selmani

PPD

21

Likovë

8.

Goran Nevenovki

VMRO - DPMNE dhe AD

32

Pjesë e Manastirit, Bistricës

9.

Fadil Bajrami

nga 28.2.2001

deputet i  pavarur

PPDSH - PDP

42

Pjesë e Sërmnovës, e Kërçovës, Osllomej, Zajas

 

10.

Aziz Pollozhani

PPD

44

Pjesë e Strugës, Dellogozhdë, pjesë e Llabunishtës, Veleshtë

11.

Ilija Iloski

LSDM

49

Pjësë e Ohrit, Belçishtë, Kosell dhe pjesë e Mesheishtës

12.

Dimitar Buzlevski

LSDM

50

Pjesë e Resnjës

13.

Mersel Bilalli

PPD

52

Gostivarit,  Negotinës së Pollogut,   Vrapçishtës, Çegranit.

14.

Iljaz Sabriu

nga 2.10.2000 deputet i pavarur,

nga 28.6.2001

Ambasador i Republikës së Maqedonisë

PPD

55

Pjesë e Bërvenicës,  Kamenjanit dhe  Bogovinës

15.

Abdulla Aliu

PPD

56

Pjesë e Tetovës, Kamenjanit, Bagovinës,  Shipkovicë

16.

Arben Xhaferi

PPDSH  -

PDP

58

pjesë e Tetovës

17.

Bilall Lutfii

PPDSH -

PDP

59

Xhepçishtë dhe pjesë e Tearcës

18.

Abdurahman Aliti

PPD

60

Pjesë e Bërvenicës, Zhelinë dhe Pjesë e Jegunovcës

19.

Ismet Ramadani

PPD

64

Haraçinë, pjesë e Gazi Babës

20.

Koce Trajanovski

VMRO -

DPMNE dhe AD

65

Petrovec, Ilinden dhe pjesë e Gazi Babës

21.

Kiril Andonovski

VMRO - DPMNE dhe AD

69

Pjesë e Kisella Vodës

 

22.

Mevlan Tahiri

nga 2.10.2000 deputet i pavarur

PPD

75

Pjesë e Qendrës

23.

Rizvan Sulejmani

PPD

81

Pjesë e Sarajit, Kondovë

Rrethi i dytë i mbajtur më 1 nëntor 1998

Nr.

rendor

Deputeti

Partia

Njës.

zgj.

                  Qyteti

1.

Dispina Markovska

VMRO - DPMNE dhe AD

1

Berovë, Pehçevë, Bllatec

2.

Goranço Trajkov

VMRO -DPMNE dhe AD

3

Vinicë, pjesë e Makedonska Kamenicës, Orizare

3.

Zllatko Stojmenov

nga 24.8.2001

anëtarë i VMRO - VMRO,

nga 27.2.2002

anëtar i VMRO - Maqedonase

VMRO -DPMNE dhe AD

6

Pjesë e Shtipit

4.

Millanço Çerkezov

nga 24.8.2000

anëtar i VMRO-VMRO

VMRO -DPMNE dhe AD

7

Pjesë e Shtipit

5.

Sllobodan Danevski

nga 27.12.1999

anëtar i Partisë Liberale

PLD, Partia Demokratike

8

Shën Nikollë, Llozovë

6.

Sllobodan Qosev

VMRO -DPMNE dhe AD

10

Pjesë e Strumicës

 

7.

Vanço Pançev

VMRO -DPMNE dhe AD

13

Pjesë e Bosillovës, Novo Sellë, Kuklish, Murtino

8.

Dragan Mitevski

LSDM

17

Pjesë e Kumanovës

9.

Nenad Ristovski

nga 24.8.2000

anëtar i VMRO-VMRO

nga 27.2.2002

anëtar i VMRO - Maqedonase

VMRO -DPMNE dhe AD

18

Pjesë e Kumanovës

10.

Çedomir Kralevski

VMRO -DPMNE dhe AD

19

Pjesë e Kumanovës

11.

Bllagoj Stojkovski

LSDM

20

Pjesë e Kumanovës dhe Nagoriçani i Vjetër

12.

Risto Todorov

LSDM

22

Vallandovë, Bogdanci dhe Dojrani i Vjetër

13.

Risto Spanakov

nga 30.11.2000

deputet i pavarur,

nga

25.4.2001

anëtar i Demokracisë së Re

AD dhe VMRO -DPMNE

23

Gjevgjeli dhe Miravci

14.

Ilija Gjorgjiev

LSDM

24

Negotinë dhe Demir Kapi

15.

Ilija Pemov

VMRO -DPMNE dhe AD

25

pjesë e Kavadarit

 

16.

Pavle Todorovski

nga 30.11.2000

deputet i pavarur,

nga 25.4.2001

anëtar i Demokracisë së Re

AD dhe VMRO -DPMNE

26

pjesë e Kavadarit dhe Konopishte

17.

Natalija Markoviq-Dimova

nga 25.4.2001

anëtare e Demokracisë së Re

AD dhe VMRO -DPMNE

27

pjesë e Velesit, Bogomilla, Çashka dhe Izvori

 

 

 

18.

Marika Jordanova

VMRO -DPMNE dhe AD

28

pjesë e Velesit

19.

Goranço Llazov

VMRO -DPMNE dhe AD

29

pjesë e Velesit dhe Gradsko

20.

Vesna Jovanovska

VMRO -DPMNE dhe AD

30

pjesë e Manastirit

21.

Sllobodan Garçeski

VMRO -DPMNE dhe AD

31

pjesë e Manastirit

22.

Nikolla Jovanov

nga 14.12.2001

deputet i pavarur

AD dhe VMRO -DPMNE

33

pjesë e Manastirit, pjesë e Bistricës, Capari

 

 

23.

Zvonko Mirçeski

nga 24.8.2000

anëtar i VMRO-VMRO,

nga 13.5.2001 kryetar i Kuvendit të RM,

nga 27.2.2002 anëtar i VMRO - Maqedonase

VMRO -DPMNE dhe AD

35

pjesë e Prilepit

24.

Trajko Geshoski

nga 6.2.2001 anëtar i VMRO - DPMNE

AD dhe VMRO -DPMNE

36

pjesë e Prilepit

25.

Zharko Karaxhoski

VMRO -DPMNE dhe AD

37

pjesë e Prilepit

26.

Kiril Nasteski

LSDM

38

Dollnen, Topollçan, Krivogash, Vitolishte

27.

Naqe Stojanovski

LSDM

39

D.Hisar, Sopotnicë, Krushevë, dhe Zhitoshe

28.

Ace Sajkoski

VMRO -DPMNE dhe AD

40

pjesë e Kërçovës

 

 

29.

Zamir Dika

PPDSH dhe PDP

43

Dibër, dhe Qendra e Zhupës

30.

Stojan Kovaçevski

LSDM

45

pjesë e Strugës, Mesheistë

31.

Tanas Trajkoski

LSDM

46

Pjesë e Strugës, Llukovë, pjesë e Lllabunishtës, Vevçani

32.

Tomisllav Petrovski

nga 6.2.2001 anëtar i VMRO -DPMNE

AD dhe VMRO -DPMNE

48

Pjesë e Ohridit

33

Latif Pajkoski nga 7.12.1999 anëtar i Partisë Liberale

nga 2.6.2002 anëtar  LSDM

Partia  Liberar-demokrate dhe Partia Demokratike

51

Pjesë e Gostivarit, Rostushë, Anet e Mavrovës

34

Sejfedin Haruni

PPD

53

pjesë e Gostivarit, Vrutoku, Negotina e Pollogut, Vrapçishte

35

Muhamed Tairi

PPDSH - PDP-

54

pjesë e Gostivarit dhe Banjica e  Poshtme.

36.

Borisllav Trpovski

LSDM

57

pjesë e Tetovës

37

Aleksandar Tërpevski

VMRO -DPMNE dhe AD

62

pjesë e Gazi Babës

38

 

 

 

 

 

s

Gjorgji Todorov

nga 24.8.2000 anetar i VMRO-VMRO

nga 27.2.2002 anëtar i VMRO -Maqedonase

VMRO-DPMNE dhe AD

63

Pjesë e Gazi Babës

39

Lupço Anushev nga 14.12.2001 deputet i pavarur

AD dhe VMRO -DPMNE

67

pjesë e Kisella Vodës

40

Ilija Llazarov

VMRO-DPMNE dhe AD

68

pjesë e Kisella Vodës

41

Vase Mançev

AD dhe VMRO -DPMNE

70

pjesë e Kisella Vodës

42

Dimitar Batkoski

VMRO -DPMNE dhe AD

71

pjesë e Kisella Vodës dhe pjesë e Sopishtes

43

Radomir Karangeleski nga 14.12.2001 deputet i pavarur,

nga 22.5.2002 anëtar i Qendrës Demokratike

AD dhe VMRO -DPMNE

72

pjesë e Qendrës

44

Nano Ruzhin nga 30.5.2001 ambasador i Republikës së Maqedonisë

LSDM

73

pjesë e Qendrës

45

Ilija Filipovski nga 13.5.2001 anëtar i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë

LSDM

74

pjesë e Qendrës

46

Danillo Gligoroski

VMRO -DPMNE dhe AD

76

pjesë e Karposhit

47

Vasil Gaxhoski

VMRO -DPMNE dhe AD

77

pjesë e Karposhit

48

Aleksandar Talevski

VMRO -DPMNE dhe AD

78

pjesë e Karposhit dhe  Sarajit

49

Valentina Bozhinovska

VMRO -DPMNE dhe AD

79

pjesë e Sarajit dhe  Gjorçe Petrovit

50

Jordan Boshkov

nga 26.11.2001 anëtar i PL

VMRO -DPMNE dhe AD

80

pjesë e Gjorçe Petrovit

51

Vangel Simev nga 24.8.2000 anëtar i VMRO -VMRO

nga 27.2.2002 anëtar i VMRO -Maqedonase

VMRO -DPMNE dhe AD

82

pjesë e Çuçer Sandevës  dhe pjesë e Çairit

52

Millan Stavrev

VMRO -DPMNE dhe AD

83

pjesë e Çairit

53

Fatmir Etemi

PPDSH -PDP

84

pjesë e Qendrës dhe Çairit

54

Amdi Bajram

Lidhja e Romëve nga Maqedonia

85

pjesë e Çuçer Sandevës  dhe Shuto Orizare

Rivotimi i mbajtur më 15 nëntor 1998.

nr.

rendor

Deputeti

Partia

njës.

zgj.

Qyteti

1

Mirko Ivanov

LSDM

2

Delçevë dhe pjesë e  Makedonska Kamenicës

2

Vanço Gjorgiev

LSDM

4

pjesë e Koçanit

3

Çedo Petrov nga 25.4.2001 anëtar i Demokracisë së Re

AD dhe VMRO -DPMNE

14

Pjesë e Çeshint dhe Obleshevës, Probiship, Zletovë dhe Karbinci

4

Vllado Sugarevski

VMRO -DPMNE dhe AD

34

pjesë e Manastirit, Bistricës, Novaci, Baçi, Staravina, Mogilla, Kukureçani, Dobrusheva

5

Lupçe Risteski

VMRO -DPMNE dhe AD

41

Makedonski Brod, Samokova, Plasnica, pjesë e Sërmovës,  Kërçovës, Drugova dhe Vraneshnica

6

Mitko Tilevski

VMRO -DPMNE dhe AD

47

pjesë e Ohrit

7

Borçe Sibinovski

VMRO -DPMNE dhe AD

61

pjesë e Tetovës, Tearcës,  Brvenicës,J egunovcës,  Vratnicës

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rivotimi i mbajtur më 24 janar 1999

Nr.

rendor

Deputeti

Partia

Njës. Zgj.

Qyteti

1.

Nazmi Kadriu

PPDSH-PDP

66

Sopishte, Studeniçan, Zelenikovë

RAPORT
për zgjedhjet e mbajtura plotësuese për zgjedhjen e një deputeti në Njësitë zgjedhore numër 73 dhe 74- pjesë e Komunës Qendër
mbajtur në shtator 2001

Rrethi i parë i mbajtur më 9 shtator 2001

Asnjëri nga kandidatët për zgjedhje të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë nuk e fitoi shumicën e duhur të votave.

Rrethi i dytë i mbajtur më 23 shtator 2001.

Nr. rendor

Deputeti

Partia

Nj. Zgj.

Qyteti

1

Magdalena Antova Velevska

LSDM

73

Pjesë e Qendrës

2

Jani Makraduli

LSDM

74

Pjesë e Qendrës

 
Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.