Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE


REZULTATET nga zgjedhjet e deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë të mbajtura më 5 qershor 2011


VMRO-DPMNE (VMRO - PARTIA DEMOKRATIKE PËR UNITETIN NACIONAL MAQEDONAS), Partia Socialiste e Maqedonisë, Lidhja Demokratike, Ripërtëritja Demokratike e Maqedonisë - RDM, Partia Demokratike e Turqve të Maqedonisë, Partia Demokratike e Serbëve në Maqedoni, Lidhja e Romëve nga Maqedonia, Partia e Bashkuar për Emancipim, Partia e Drejtësisë, Partia e Aksionit Demokratik të Maqedonisë - PAD, Partia e Vllahëve nga Maqedonia, Partia për Integrimin e Romëve, Partia Demokratike Boshnjake - PDB, Forcat Demokratike të Romëve-FDR, Bashkimi Afatgjatë Radikal Maqedonas - BARM, Partia e Re Liberale, Lëvizja Popullore për Maqedoninë, VMRO-PD (VMRO - Partia Demokratike), VMRO - e Bashkuar (VMRO - EB), Organizata Atdhetare Maqedonase për Përtëritjen Radikale – Vardar – Egje – Pirin – TMRO-VEP, Aleanca Maqedonase dhe VMRO Maqedonase

1.    NIKOLLA GRUEVSKI 
ndërprerja e mandatit në seancën e 2-të të mbajtur më 6.7.2011
Në këtë vend: SUZANA ANOVA 
verifikimi i mandatit në seancën e 3-të të mbajtur më 12.7.2011

2.    LILJANA POPOVSKA

3.    VELLE GJORGJIEVSKI

4.    BORISLLAV STOJMENOV

5.    SVETLLANA JAKIMOVSKA

6.    GORAN TRAJKOVSKI
ndërprerja e mandatit në seancën e 2-të të mbajtur më 6.07.2011
Në këtë vend:  STEFÇE TËRPKOVSKI 
verifikimi i mandatit në seancën e 3-të mbajtur më 12.7.2011
ndërprerja e mandatit në seancën e 58-të të mbajtur më 10.04.2013
Në këtë vend: KRISTINA RUNÇEVA
verifikimi i mandatit në seancën e 59-të mbajtur më 18.4.2013

7.    MARJANÇO TODOROVSKI
ndërprerja e mandatit në seancën e 12-të të mbajtur më 13.10.2011
Në këtë vend:  DRAGAN NASTESKI
verifikimi i mandatit në seancën e 11-të mbajtur më 17.10.2011

8.    KOSANA NIKOLLIQ–MAZNEVA 

9.    MALLISHA STANKOVIQ

10. GORDANA JANKULLOVSKA
ndërprerja e mandatit në seancën e 6-të të mbajtur më 28.7.2011
Në këtë vend:  DIME MAXHOVSKI
verifikimi i mandatit në seancën e 7-të të mbajtur më 29.7.2011

11. TRAJKO VELJANOSKI

12. JORDAN PAÇKOV

13. IVAN STOILKOVIQ

14. AMDI BAJRAM

15. VLLADANKA AVIROVIQ

16. ALLEKSANDAR SPASENOVSKI

17. BLLAGORODNA DULLIQ

18. AVDIJA PEPIQ

19. VLLADIMIR GJORÇEV

20. LJUBISAV IVANOV – XINGO
ndërprerja e mandatit në seancën e 43-të të mbajtur më 5.10.2012
Në këtë vend: MARIA RASHKOVSKA
verifikimi i mandatit në seancën e 45-të të mbajtur më 29.10.2012

21. NADICA TANÇEVA – TULIEVA

22. VLLADIMIR PESHEVSKI
ndërprerja e mandatit në seancën e  6-të të mbajtur më 28.7.2011
Në këtë vend:  TONI TRAJANOVSKI
verifikimi i mandatit në seancën e 7-të të mbajtur më 29.7.2011

23. ILIJA DIMOVSKI

24. NADA STANÇEVSKA

25. TRAJÇO DIMKOV

26. BETI KUZMANOVSKA

27. VASKO PASHOVSKI

28.  MILE PAÇEMSKI 

29.  ELENA PAVLLOVA 

30. GJORGJI KOXHABASHIEV

31. ZORAN STAVRESKI
ndërprerja e mandatit në seancën e 6-të të mbajtur më 28.7.2011
Ne këtë vend:  VASILL PISHEV
verifikimi i mandatit në seancën e 7-të të mbajtur më 29.7.2011

32. ANE LLASHKOSKA

33. SILLVANA BONEVA

34. PAVLLE TRAJANOV

35. SLLAVE GOSHEV

36. VESNA PEMOVA

37. DRAGAN CUKLLEV

38. DIMITAR STEVANANXHIJA

39. NADA CIPUSHEVA

40.  ROMEO TRENOV 

41.  VANÇO APOSTOLLOV
ndërprerja e mandatit në seancën e 58-të të mbajtur më 10.04.2013
Ne këtë vend: PANÇE DAMESKI
verifikimi i mandatit në seancën e 59-të të mbajtur më 18.4.2013

42. ANTONIO MILLOSHOSKI

43. VASKO MICEVSKI

44. LILJANA ZATUROSKA

45. ALEKSANDAR NIKOLLOSKI

46. ILIJA KITANOSKI

47. LILJANA KUZMANOVSKA

48. HARALLAMPIE SHOKAROVSKI

49. MIHAILLO XHOLLONGA 

50. CENA MATEVSKA - DUZA

51. NIKOLLA TODOROV
ndërprerja e mandatit në seancën e 6-të të mbajtur më 28.7.2011
Në këtë vend:  DARKO DIMITRIEVSKI
verifikimi i mandatit në seancën e 7-të të mbajtur më 29.7.2011

52. QENAN HASIPI

53. SVETLLANA KARAPETROVA

54. RISTO MANÇEV 

55. PAVLLE SAZDOV    

56. MILLORAD DODEVSKI


LIDHJA SOCIALDEMOKRATE E MAQEDONISLLSDM), Partia e Re Socialdemokrate, Partia për Ardhmërinë Evropiane, Partia Liberale e Maqedonisë, Lëvizja për Unitetin Nacional të Turqve në Maqedoni, Partia Progresive Serbe në Maqedoni, Partia për Emancipimin e Plotë të Romëve, Alternativa e Re, Lidhja e Forcave Majtiste të Tito-s, Partia për Lëvizjen e Turqve në Maqedoni, Lidhja Demokratike e Serbëve në Maqedoni, Lidhja Demokratike e Vllahëve në Maqedoni, Partia e Demokratëve të Lirë, Partia e të Pensionuarve të RM-së dhe Liga e Sanxhakut

1. RADMILLA SHEKERINSKA

2. TITO PETKOVSKI

3. GORDAN GEORGIEV

4. NATASHA SAVOVA-SALLKOVSKA

5. IGOR IVANOVSKI

6. SAFET BISHEVAC

7. IVON VELLIÇKOVSKI

8. TANJA TOMIQ

9. ANA PAVLLOVSKA DANEVA 

10. OLIVER SPASOVSKI

11. GORAN MINÇEV

12. SONJA MIRAKOVSKA

13. BLLAGOJA STOJANOVSKI

14. SAMKA IBRAIMOSKI 

15. DRAGISHA MILLETIQ

16. STANKA ANASTASOVA

17. MARJANÇO NIKOLLOV

18. MARINELLA TUSHEVA

19. EMILLIJAN STANKOVIQ

20. GORAN MISOVSKI

21. BILLJANA KAZANXHISKA

22. MILLE ANDONOV

23. GOLLUPÇO ANGELLOV

24. BORÇE STAVROV

25. ANDREJ PETROV

26. LLENÇE NIKOLLOVSKA

27. PANCE ORCEV

28. GORAN SUGARESKI

29. CVETANKA IVANOVA

30. SAVE MARACKOV

31. SVETLLANA MAZGALLOSKA – VUCETIQ

32. NIKOLLCE ACEVSKI

33. JANI MAKRADULI

34. FIJAT CANOSKI

35. VESNA BENDEVSKA

36. MITRE VELLJANOSKI

37. ERDOGAN SARAÇ

38. DIVNA JAVKOVSKA EFTIMOSKA

39. MENDE DINEVSKI

40. MEVMET XHEMAJLLOSKI

41. STOJKO PAUNOVSKI 

42. REJHAN DURMISHI


BASHKIMI DEMOKRATIK PËR INTEGRIM - BDI

1. RAFET MUMINOVIQ

2. SUZANA SALIU

3. ERMIRA MEHMETI 

4. REXHAIL ISMAILI

5. HAJRULLA MISINI

6. ARBEN LABENISHTA 
ndërprerja e mandatit në seancën e 53-të të mbajtur më 31.1.2013
Në atë vend: NEDIM RAMIZI
 verifikimi i mandatit në seancën e 54-të të mbajtur më 11.2.2013

7. VJOLLCA MEHMETI – NUREDINI

8. ALI AHMETI  

9. TEUTA ARIFI
ndërprerja e mandatit në seancën e 6-të të mbajtur më 28.7.2011
Në këtë vend:  HAJRIJE MISIMI 
verifikimi i mandatit në seancën e 7-të të mbajtur më 29.7.2011

10. TALAT XHAFERI
ndërprerja e mandatit në seancën e 55-të të mbajtur më 18.2.2013
Në këtë vend:JULIJETA MARKU
verifikimi i mandatit në seancën e 58-të të mbajtur më 10.4.2013

11. BEXHIHUDIN SHEHABI

12. XHEVAT ADEMI

13. DËSHIRA IMERI

14. IRFAN DEARI 

15. NEXHATI JAKUPI


PARTIA DEMOKRATIKE SHQIPTARE - PDSH

1. BEKIM FAZLIU 

2. ORHAN IBRAIMI 

3. ZIADIN SELA
ndërprerja e mandatit në seancën e 60-të të mbajtur më 15.3.2013
Në këtë vend: BEKIM QOKU
verifikimi i mandatit në seancën e 62-të të mbajtur më 29.5.2013

4. MENDUH THAÇI

5. ARBEN XHAFERI
ndërprerja e mandatit në seancën e 40-të të mbajtur më 10.9.2012
Në këtë vend: SADIJE ILJAZI
verifikimi i mandatit në seancën e 42-të të mbajtur më 25.9.2012

6. MERAL UZEIRI-FERATI

7. IMER ALIU

8. GAZMEND ALILI


RILINDJA DEMOKRATIKE KOMBËTARE - RDK

1. FLAMURE DEMIRI KRECI

2. IZET ZEQIRI
ndërprerja e mandatit në seancën e 60-të të mbajtur më 15.3.2013
Në këtë vend: NAXHI XHELILI
verifikimi i mandatit në seancën e 62-të të mbajtur më 29.5.2013

 
Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.