Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

ПОСТОЈАНА АНКЕТНА КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА СЛОБОДИТЕ И ПРАВАТА НА ГРАЃАНИНОТ

 

Е-пошта: panketnak@sobranie.mk

Комисијата има претседател, четиринаесет члена и нивни заменици. Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

  • начелни прашања, предлози и мислења во врска со остварувањето на одредбите на Уставот, закони и други прописи и акти од значење за остварување и заштитата на слободите и правата на граѓанинот;
  • укажување на потребата од донесување на закони и други прописи и акти заради поцелосна заштита на слободите и правата на граѓанинот;         
  • следење, разгледување  и анализирање на остварувањето  на ратифицираните меѓународни акти кои ја регулираат заштитата на слободите и правата на граѓанинот;         
  • разгледување на дописите на граѓаните и заземање ставови по истите;
  • соработува со научни и стручни организации од областа на заштитата на слободите и правата на граѓанинот;
  • соработување со соодветни странски и меѓународни тела од областа на заштитата на слободите и правата на граѓанинот и
  • други прашања што се однесуваат на заштитата на слободите и правата на граѓанинот.

Комисијата не може да врши истражни или други судски функции.

Наодите на Комисијата се основа за поведување постапка за утврдување на одговорност на носителите на јавните функции.

претседател:  Халил Снопче
заменик на претседателот:  Сурија Рашиди
членови: 1) Фадил Зендели
2) Боби Мојсоски
3) Зеќир Рамчиловиќ
4) Маја Морачанин
5) Бети Рабаџиевска-Наумовска
6) Драгица Ѓавочанова
7) Александар Велјановски
8) Иванка Василевска

9) Димитар Апасиев
10) Рашела Мизрахи
11) Ангелинка Петкова
12) Рина Ајдари
13) Исмаил Јахоски
14) Елми Азири 

заменици на членовите: 1) Лазе Таневски
2) Белкиса Зеќири
3) Марија Ангелова
4) Даниела Маркоска
5)  Коле Чаракчиев
6) Даниела Николова

7) Синиша Стојаноски
8) Велика Стојкова-Серафимовска
9) Ане Лашкоска
10) 
11) Златко Пенков
12) Фиснике Бектеши-Шаќири
13) Арбана Пашоли
14) Илире Даути

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.