Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

КОМИСИЈА ЗА ЗДРАВСТВО

 

Е-пошта:k-zdravstvo@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

  • здравствената заштита на населението;
  • здравственото осигурување;
  • заштитата на населението од заразни болести, од штетно влијание на гасовите, јонизирачките зрачења и бучавата, загаденоста на воздухот, водата, земјиштето и животните производи;
  • заштитата од болестите на зависност и од СИДА;
  • хигиенскоепидемиолошката состојба;           
  • производството, прометот и снабдувањето со лекови, помошните лековити средства и медицинските помагала, медицинска опрема, санитетски уреди и материјали, отрови и опојни дроги; 
  • санитарниот и здравствениот надзор, 
  • воспоставување меѓународна соработка за прашања кои се однесуваат на здравството и
  • други прашања што се однесуваат на здравството.
претседател:   Арбен Зибери
заменик на претседателот:  Бедри Фазли
членови: 1) Маја Морачанин
2) Бети Рабаџиевска-Наумовска
3) Ненад Коциќ
4) Соња Михаиловска
5) Петар Ристески
6) 
7) Синиша Стојаноски

8) Рашела Мизрахи
9) Берат Ајдари
10) Артина Ќазими
заменици на членовите: 1) Белкиса Зеќири
2) Бејџан Иљас

3) Мухамет Кадриов
4) Емилија Рамбабова
5) Јадранка Поцкова
6) Дафина Стојаноска
7) Олга Лозановска
8) Александар Велјановски
9) Арта Билали-Зендели
10) Хусни Исмаили
 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.